Vuohia rakastavat naiset

THE WOMEN WHO LOVE GOATS
Gaiverruksia223_n
Jon Ronson: The Men who Stare at Goats. ”–It was apparently determined within Special Forces that it was just about impossible to form an emotional bond with a goat.–” //
”Oh Jore, you silly little pumpkin!” ”Ilona, you’re so cute!” ”I love you too, Irmeli, but please don’t eat my shirt…”

Hauska juttu on se, että luin kyseisen kirjan englanniksi, mutta tuo on teoksen oikea suomenkielinen käännös. Kävin lainaamassa suomenkielisen painoksen kirjastosta vain tuon yhden lauseen takia. Kirja muuten löytyi hyllystä imeltä ”sotataktiikat”. Mitäköhän mahtoi kirjastonhoitaja ajatella, kun kysyin hyllyn sijaintia…

Fun thing is that I read the book in English but this comic has the real Finnish translation. I went to library to borrow the Finnish version just for this one sentence. The book is by the way in the section of ”war tactics”. I wonder what the librarian thought when I asked where it was…

Monni

CATFISH
Gaiverruksia222_n
”Look how big that catfish is, eww yuck!”

Varmaankin kaikki tajuavat, että en a) lyönyt sitä ihmistä tai b) saanut potkuja. Mutta ihan oikeasti, elävien eläinten kutsuminen inhottaviksi, ällöttäviksi tai muutoin kuvottaviksi vain siksi, että ne ovat erikoisia tai erilaisia kuin ihmiset ja söpöpuput saa minut todella vihaiseksi. Varsinkin, jos auktoritäärisessä asemassa oleva aikuinen, kuten vanhempi, sanoo tämän lapselle. Tällä tavallahan sitä kasvatetaan elämää kunnioittamattomia ja luonnosta vieraantuneita ihmisiä! Jokainen elävä olento on hieno ja kaunis sellaisena kuin on, vaikka saattaisi olla erikoinen ja joskus pelottavakin.

I guess everyone realizes that I didn’t a) punch that person or b) get fired. But seriously, calling living animals disgusting, hideous or otherwise gross just because they are strange or different from humans and cute bunnies makes me really angry. Especially if an adult with authority, such as a parent, tells this to a child. This is exactly how people are raised to be disrespectful to living creatures and alienated from nature! Every living thing is wonderful and beautiful just as it is, as strange and sometimes scary it may be.

Sulat

FEATHERS
Gaiverruksia221_n

Miksi en näytä iloiselta poimiessani maasta riikinkukkojen pudottelemia komeita sulkia? Kahdesta syystä. Ensinnäkään, en voi viedä niitä kotiin, koska niistä voi levitä tauteja. Toisekseen siksi, että jotkut eläintarhan asiakkaat silti yrittävät mitä töykeimmillä tavoilla (kuten lahjomalla ja valehtelemalla) saada viedä niitä kotiin, ja minun tehtäväni on sanoa että ei.

Why am I not looking happy when collecting these beautiful peacock feathers? There are two reasons. Firstly, I cannot take them home as they may spread diseases. Secondly, some zoo visitors try using most foul tricks (like bribing and lying) to get to take the feathers, and it is my job to say no.

Elossa

ALIVE

Kesätyöt eläintarhassa tunkevat nyt sarjiksiin seuraavat pari viikkoa.
My summer job in the zoo has inspired my comics for the next couple of weeks.
Gaiverruksia219_n
”Next you get to help with the feeding of the hens…” //
”Here I have mealworms that are the special favorite of the hens.” //
”Eww DISGUSTING! They’re alive!” //
”Well… You’re alive as well and I don’t say it’s disgusting.”

Syntymäpäivä

BIRTHDAY
Gaiverruksia217_n
”Guess what?” //
”My blog Gaiverruksia is three years old today!” //
”There are already more than 300 posts.” //
”And because someone is going to ask anyway…” //
”My personal favorite comics are often the ones with no dialogue, such as Snow Angel or Pocahontas-moments of My Life. And of coruse, the nerdier the better, like A Nerdy Girl’s Wardrobe.” //
”I would also like to hear which of my comics or other posts you have liked the most. So please tell me your favorites through some way of communication! One of the people answering will win a small prize…”

Eläinten elokuu – Kiitos käynnistä!

ANIMAL AUGUST – THANKS FOR VISITING!

Gaiverruksia215_n
”…and here ends our zoo tour. Thank you for coming.” //
”These were some of my favorite animals. What are your favorites? Do you have any fun animal facts you’d like to share with others? Leave your comment by clicking the speech bubble on the upper left corner of this article.” //
”While you’re at it, you can also pop into our souvenir shop and buy a picture of your favorite animal with any price you’re willing to pay. All the money goes to the conservation project of Amur leopard and Amur tiger.” //
”Thank you for visiting… and welcome again!”

Gaiverruksia216_n
”Look, Kati! I wrote a book called ’Fantastic Beasts and Where to Find Them!” ”But Newt…” //
”…there are fantastic beasts everywhere! You just need to see them…”

Eläinten elokuu – Ö

ANIMAL AUGUST – Ö

ÖLJYELÄIMET – OIL ANIMALS
EE_Ö
Muovi tehdään öljystä. Öljy taas on muodostunut vuosimiljoonien aikana valtavassa paineessa muinoin eläneistä eläimistä ja kasveista, kuten jättimäisistä sudenkorennoista ja saniaispuista. Jos katsot ympärillesi, voit laskea, kuinka monta muovista tehtyä asiaa näet juuri nyt. Seuraavalla kerralla, kun ostat jotain uutta, käytä pieni hetki kunnioittaaksesi menneiden aikojen mahtavia eläimiä.

Plastic is made of oil. Oil, in turn, is formed in intence pressure over the period of millions of years from ancient animals and plants, like giant dragonflies and fern trees. If you look around yourself you can count how many things made of plastic you see right now. Next time you buy something new spend a moment to pay respect to all those magnificent animals that lived long ago.

Eläinten elokuu – Ä

ANIMAL AUGUST – Ä

ÄKÄMÄPISTIÄISET – GALL WASPS (Cynipoidea)
EE_Ä
Joskus metsässä kulkiessaan näkee puiden ja pensaiden lehdissä outoja pallukoita. Ne ovat äkämäpistiäisten toukkien asumuksia. Monet äkämäpistiäiset munivat munansa puiden lehtisolukkoon, ja lehti muodostaa toukan ympärille pallukan eli äkämän. Tällaisessa äkämässä voi talvehtia yksi tai useampia äkämäpistiäisen toukkia. Tässä kuvassa on takkuäkämäpistiäinen (Diplolepis rosae), jota tavataan melko yleisenä eteläisessä Suomessa.

Sometimes when you walk in forests you see weird lumps in the leaves of trees and bushes. These are the living places of gall wasp larvae. Many gall wasps lay their eggs in tree leaves, and the leaf formes a lump – or a gall – around the larva. One or more larvae can spend the winter in a gall like this. In this picture you see the Robin’s pincushion (Diplolepis rosae) that is quite common in southern Finland.