Terapiaruokia

THERAPY FOOD

”…that person just drives me nuts!” //
”Uh, just take a deep breath and think about chocolate muffins.” //
”I don’t really feel like chocolate muffins.” ”Oh…” //
”Well, vanilla ice cream and strawberries, then.” ”I don’t actually want anything sweet at the moment.” //
”What would you like, then?” ”Uh… Quorn in curry sauce.” //
”I don’t like quorn.” ”You don’t?” //
”Well, then there’s more for me.” ”In that case, can I have all the vanilla ice cream and strawberries?” //
”Of course.” ”Great.”

Inktober 2018, 29-31

Viimeiset!
The last ones!Inktober oli hauska piirustushaaste toteuttaa, ja ylpeänä voin sanoa, että piirsin joka päivä, vaikka olin kolmanneksen kuusta leireillä ja muutoin poissa kotoa. Samalla tuli tajuttua ja opittua muutamia uusia asioita tussaamisen tekniikasta ja esimerkiksi varjostuksesta. Suosittelen kokeilemaan! Vinkatkaa toki, jos törmäätte muihin kivoihin piirustushaasteisiin – kokeilisin mielelläni taas jotain uutta!
Inktober was a fun drawing challenge to work with, and I can proudly say that I drew every day even though I was on camps and otherwise away from home for a third of the month. While working on these I realized and learned some new things about inking techniques and shading, for instance. I suggest you try it! And please tell me if you find other nice drawing challenges – I’d be happy to try something new again!

#Inktober #Inktober2018

Sarvivalaita!

NARWHALS!

Lumihevonen voitti blogin synttäriarvonnan ja pyysi minua piirtämään sarvivalaita öljypastelliliiduilla. Tässä ne ovat.

Snowhorse won the birthday raffle of the blog and asked me to draw her narwhals with oil pastels. Here they are.
KM_C227 Q76

Aurinkomäyrä

SUN BADGER

Ystävämme Romeo kysyi minulta ja Lumihevoselta, voisimmeko piirtää hänelle aurinkomäyrän ”googlaamatta mikä se oikeesti on”. Reippaina taiteilijoina tartuimme toimeen ja työstimme omia tulkintojamme toisillemme ajatuksiamme jakamatta. Alla ovat minun aurinkomäyräni, ja Lumihevosen aurinkomäyrät löytyvät täältä.
Our friend Romeo asked Snowhorse and me if we could draw him a sun badger ”without googleing what it actually is”. Brisk artists as we are we started working on our own interpretations without sharing our ideas wit one another. You can see my sun badgers below, and Snowhorse’s sun badgers can be found here.

Aloitin tutustumalla mäyriin muutamalla luonnoksella. Kuvissa on sekä mäyriä (Meles meles) että mesimäyriä (Mellivora capensis).
I started by getting to know badgers through a couple a sketches. In these pictures there are both badgers (Meles meles) and honey badgers (Mellivora capensis).
Aurinkomäyrä1_n

Lumihevosen ensimmäinen reaktio Romeon pyyntöön (ennen kuin päätimme olla kertomatta ideoitamme toisillemme) oli ”ai Päivänsäde?”, millä hän viittasi Salamandastronin vuoren valtiaaseen Brian Jacquesin Redwallin taru -kirjasarjassa. Päätin piirtää Päivänsäteenkin, ja hänen seurakseen mäyrävaltiaan uskollisen kumppanin, Tuulisiipi-haukan.
Snowhorses’s first reaction to Romeo’s request (before we decided not to tell our ideas to each other) was ”oh, Sunflash?” by which she referred to the ruler or the mountain of Salamandastron in the book series A Tale of Redwall by Brian Jacques. I decided to draw Sunflash, too, and here he is accompanied by his faithful companion, Skarlath the kestrel.
Aurinkomäyrä2_n

Ensimmäinen oma ajatukseni oli lähestyä ”aurinkomäyrää” heraldiselta kannalta. Tiedän kyllä, että molemmissa vaakunoissa on liikaa värejä, mutta hei, eipä mäyräkään ole niin tavallinen vaakunaeläin (eläköön Puuskupuh).
My first own idea was that ”sun badger” could be a heraldic thing. I know that both of these coats of arms have way too many colors but hey, badgers aren’t that common in heraldry either (go Hufflepuff).
Aurinkomäyrä3_n

Tämä on pastissi Pixarin lyhytelokuvasta Day & Night.
This is a pastiche of the Pixar short film Day & Night.
Aurinkomäyrä4_n

Seuraava mäyrä on enemmän taiteellinen näkemys ”aurinkomäyrästä” kuin mitään muuta (paitsi tekosyy leikkiä värillisellä musteella. Harmi, että paperi ei ihan kestänyt sitä).
The next one is more an artistic understanding of ”sun badger” tahn anything else (except for an excuse to play with colored ink. Too bad that the paper wasn’t okay with it).
Aurinkomäyrä5_n

Eläintoteemi! Tässä yhdistyvät erilaiset taivaanilmiöt ja eläimet, joiden ajattelen sopivan yhteen niiden kanssa. Alhaalta ylöspäin toteemissa ovat revontulia hännässään kantava kettu, kuuta symboloiva jänis, aurinkomäyrä sekä myrskylintu, joka on tällä kertaa varis. (Jos joku haluaa huomauttaa minulle, etten tiedä mitään Pohjois-Amerinkan intiaanien toteemeista tai siitä, mitä asiat niissä symboloivat, hän on oikeassa. Huomautan kuitenkin, ettei mäyrä symboloinut Pohjois-Amerikan intiaaneille mitään. Siellä ei ole mäyriä. Eikä variksia.
Animal totem! In here I combine different happenings in the sky with animals that I think fit together with them. From bottom to top there are a fox carrying the northern lights in its tale (the Finnish word for northern lights literally translates to ”fox fires”), a hare symbolizing the moon, a sun badger and a stormbird that in here is a hooded crow. (If someone wants to point out that I know nothing of the totems of North American indians or what different things symbolize, they’d be correct. However, I’d like to point out that badgers didn’t symbolize anything to the indians of North America. There are no badgers there. Nor hooded crows.)
Aurinkomäyrä6_n

Scififani vauhtiin! Tähtialus Aurinkamäyrän seikkailut jatkuvat…
”Kapteeni, tulisitko komentosillalle? Täällä on jotakin erikoista…”
”Parempi olla tärkeää, luutnantti, olen suihkussa!”
”Tuota, kyllä on, kapteeni!”
Scifi fan to the business! The adventures of the starship Sunbadger continue…
”Captain, please come to the bridge. There is something peculiar here…”
”This better be important, lieutenant, I’m taking a shower!”
”Uhm, it is, Captain!”

Aurinkomäyrä7_n

Lopulta biologipuolenikin pääsi tekemään tulkintojaan. Jos aurinkomäyrä olisikin oikea eläin, millainen otus se olisi? Kenties auringon värinen mäyrän tai mesimäyrän sukulainen? Ja kun meressä elää kaikkea jännää (ja jännästi nimettyä (niin kuin merijäniksiä), aurinkomäyrä saattaisi olla myös jokin raidallinen merenelävä, vaikka meritähti… (Ja kyllä, käytin samoja referenssikuvia kuin ensimmäisissä luonnoksissa. Siitä vain, haastakaa oikeuteen).
In the end I let the biologist in me to make her own interpretations. If the sun badger was a real animal, what would it be like? Maybe a relative of the badger or the honey badger but colored like the sun? And since there are lots of interesting (and interestingly named) critters living in the seas (like sea hares), the sun badger could be some striped sea creature, like a starfish… (And yes, I used the same reference pictures as in the first sketches. Go ahead, sue me.)
Aurinkomäyrä8_n

Lopulta oli myönnettävä, että tiesin kiinanaurinkomäyrän (Melogale moschata) olevan eläin, joskaan en tiennyt, minkä näköinen. Joten etsin siitä kuvan ja piirsin senkin. Kiinanaurinkomäyrä ei muuten ole mäyrä.
In the end I had to admit that I knew that the Chinese ferret-badger (Melogale moschata, in Finnish, the ”Chinese sun badger”. If you google ”sun badger” you’ll ge honey badgers though) was an animal, albeit I did’t know what it looked like. So I found a picture of it and drew it, too. The Chinese ferret-badger is by the way not a badger.
Aurinkomäyrä9_n

Kaiken tämän jälkeen Lumihevonen ja minä istutimme Romeon tuoliin, suuntasimme kirkkaan lampun hänen kasvoihinsa ja pistimme hänet kertomaan, mistä tässä kaikessa oli kyse. Romeo sanoi törmänneensä termiin ”aurinkomäyrä” lukiessaan jotain näätäeläimistä ja halunneensa vain nähdä, miltä se muiden mielestä voisi näyttää. Siinä mielessä osuin lopulta oikeaan tulkinnoissani, mutta näiden piirtäminen oli oikeasti aika hauskaa.
After all this Snowhorse and I forced Romeo to sit on a chair, turned a bright lamp to his face and made him tell us what this was all about. Romeo said he had found the term ”sun badger” when reading about mustelids and that he just wanted to see what other people might think it looks like. In that sense I got it right in the end but drawing these was actually pretty much fun.

Inktober 2018, 1-7

Lokakuu on mustekuu! Inktober on siis Jake Parkerin luoma piirustushaaste, jonka tavoitteena on piirtää lokakuun aikana päivittäin jotain musteella, tussilla tai kuulakärkikynällä. ”Virallisen vinkkilistan” seuraaminen on vapaaehtoista ja tulkitseminen vapaata. Olen merkinnyt kuviin kunkin päivän vinkkisanan. Julkaisen omia Inktober-teoksiani täällä blogissa erilaisina köntteinä (koska en vaivaudu päivittäin).

October is Inktober! Inktober is a drawing challenge by Jake Parker. The idea is to draw something with ink, brush pens or ballpoint pens very day in October. Following the official prompt list is voluntary and you are free to interpret it any way you like. I have marked the prompt word in every drawing I’ve made. I post my Inktober drawings in groups here in my blog (because I don’t bother to do so daily).
KM_C227 Q76
KM_C227 Q76KM_C227 Q76

#Inktober #Inktober2018