Eläinten elokuu – G

ANIMAL AUGUST – G

GILALISKO – GILA MONSTER (Heloderma suspectum)
EE_G
Gilalisko ja sen kanssa samaan Heloderma-sukuun kuuluvat neljä muuta liskoa sekä komodonvaraani ovat maailman ainoat myrkylliset liskot. Terveelle aikuiselle gilaliskon purema ei yleensä ole kohtaloksi, mutta kiinni purrutta gilaliskoa on lähes mahdotonta saada irti. Gilaliskon myrkkyrauhaset sijaitsevat alaleuassa toisin kuin myrkkykäärmeillä, joiden myrkkyrauhaset ovat yläleuassa.

Gila monster and the other four species of the genus Heloderma, with the Komodo dragon, are the only venomous lizards in the world. A gila monster’s bite is normally not fatal to a healthy adult but getting a gila monster to let go when it is biting into something is nearly impossibel. A gila monster’s venom glands are located in its lower jaws whereas snakes’ venom glands are in their upper jaws.

Eläinten elokuu – F

ANIMAL AUGUST – F

FREGATTILINNUT – FRIGATEBIRDS (Fregata sp.)
EE_F
Fregattilinnut eli kaapparit ovat tunnettuja paitsi koiraiden komeista kurkkupusseista myös niiden tavasta ryövätä kalasaaliita muilta linnuilta. Tämä voi tuntua epäreilulta ja ilkeältäkin, koska fregattilinnut osaavat kalastaa vallan hyvin itsekin. Eläimet eivät kuitenkaan elä samojen moraalisääntöjen mukaan kuin me ihmiset. Varsinkin lisääntymisaikaan kalojen ryöstely muilta linnuilta auttaa fregattilintuja kasvattamaan poikasensa vahvoiksi. Ja tärkeintähän useimmille eläimille on oman suvun jatkaminen. Kuvassa keisarifregattilintu (Fregata magnificens).

Frigatebirds are known for the males’ red gular pouch and also for their habit of stealing fish from other fish-eating birds. This might seem unfair and even mean as frigatebirds are well capable of fishing themselves. Animals, however, don’t follow any moral codes the same way we humans do. Especially during breeding season stealing fish helps frigatebirds in bringing up strong offspring. And the most important thing in most animals’ life is to raise as many offspring as possible. In this picture you see the magnificent frigatebird (Fregata magnificens).

Eläinten elokuu – E

ANIMAL AUGUST – E

ERAKKORAVUT – HERMIT GRABS (Paguroidea)
EE_E
Erakkoravuilla on pehmeä takaruumis, joka on alttiina saalistajien hyökkäyksille. Siksi se etsii kotilon kuoren, johon se voi piilottaa takamuksensa. Osa erakkoravuista myös koristelee kuorensa esimerkiksi merivuokoilla. Ravun kasvaessa sen on etsittävä isompi kuori suojakseen. Mikäli sopivaa ei ole saatavilla, takaruumiin pelastukseksi kelpaa vaikka vanha limsatölkki. Tästä huolimatta meriin ei ole sopivaa heittää roskaa, sillä siitä on eläimille enemmän haittaa kuin hyötyä. Kuvassa bernhardinerakkorapu (Pagurus bernhardus)

Hermit crab’s abdomen is soft and hence vulnerable to predators’ attacs. Therefore a hermit crab finds a seashell in which it hides its behind. Some hermit crabs decorate their shells with for instance sea anemones. When a crab grows it has to find another seashell to protect itself. If a suitable sized one is not available, a hermit crab can use even an old soda can to safe its backside. Despite of this soda cans and other trash cause more harm than good to sea creatures. In this picture you see the common hermit crab (Pagurus bernhardus).

Eläinten elokuu – D

ANIMAL AUGUST – D

DUGONGI – DUGONG (Dugong dugon)
EE_D
Dugongeja ja niiden sukulaisia manaatteja ei turhaan sanota merten lehmiksi. Ne nimittäin laiduntavat meriruohoa matalien lahtien pohjissa samaan tapaan kuin lehmät maalla. Dugongit ovat kuitenkin järkeviä ja säästäväisiä eläimiä. Ne eivät koskaan syö kaikkea meriruohoa samalta alueelta, vaan jättävät sinne tänne laikkuja, joista uusi niityllinen meriheinää voi kasvaa. Kestävää laidunnusta siis!

Dugongs and their relatives, manatees, are not called cows of the seas for nothing as they graze sea-grass in the bottoms of shallow bays the same way cows do on land. However, dugongs are reasonable and economical animals. They never eat all the sea grass from an area but leave un-grazed patches here and there from which a new meadow of sea grass can grow. Sustainable grazing indeed!

Eläinten elokuu – C

ANIMAL AUGUST – C

CHILENFLAMINGO – CHILEAN FLAMINGO (Phoenicopterus chilensis)
EE_C
Flamingot ovat tunnettuja vaaleanpunaisista sulistaan. Vaaleanpunaisen värin muodostumiseksi flamingon täytyy saada karotenoideja ravinnostaan, joka muodostuu pääosin erilaisista pienistä äyriäisistä. Mikäli flamingo ei saa tarpeeksi karotenoideja, sen väritys haalistuu. Tutkimus on osoittanut, että kirkkaan vaaleanpunainen väri on myös suosion tae flamingoparvessa. Kannattaa siis syödä terveellisesti!

Flamingos are known fror their pink coloration. To form pink coloration a flamingo has to get carotenoids from its food that mainly consisit of small crustaceans. If a flamingo does not get enough carotenoids its pink color will fade. Studies have also shown that a brightly colored flamingo is more popular among its kind than a faded one. It sure pays off to eat healthy!

Eläinten elokuu – B

ANIMAL AUGUST – B

BAIKALINHYLJE – BAIKAL SEAL (Pusa sibirica)
EE_B
Baikalinhylje on yksi maailman pienimmistä hylkeistä ja lisäksi ainoa, joka elää pelkästään makeassa vedessä. Järvissä elävät saimaannorppa ja laatokannorppa ovat nimittäin meressä elävän norpan alalajeja. Baikalinhylje on luultavasti myös enemmän erillään muista hylkeistä kuin mikään muu eväjalkainen – jokea pitkin matkaa Siperian Baikaljärveltä Jäämerelle kertyy yli 5500 kilometriä!

The Baikal seal in one of the smallest seal species in the world and also the only one that lives solely in fresh water. Saimaa ringed seal and Ladoga seal that live in lakes are considered to be subspecies of the sea-living ringed seal. Baikal seal is also probably more isolated from other seals than any other pinniped – by river it is more that 5500 kilometers (3400 miles) from Lake Baikal to the Arctic Ocean!

Eläinten elokuu – A

ANIMAL AUGUST – A

AKSOLOTLI – AXOLOTL (Ambystoma mexicanum)
EE_A
Aksolotli on monin tavoin erikoinen otus. Tämä lohikäärmettä muistuttava mutta salamantereihin kuuluva pieni vedenelävä ei nimittäin koskaan kasva aikuiseksi. Sillä on koko ikänsä kidukset, jotka muilla sammakkoeläimillä katoavat yksilön aikuistuessa. Tästä huolimatta aksolotli kykenee lisääntymään. Ilmiötä kutsutaan neoteniaksi. Usein näkee kuvia albiinoista aksolotleista, jotka ovat suosittuja lemmikkejä, mutta kuvan aksolotli on ruskeanharmaa, kuten Meksikossa asuvat ja hyvin uhanalaiset villit aksolotlit ovat.

The axolotl is a curious creature in many ways. This dragon-looking aquatic creature is actually a salamander that never really grows up. It has gills all its life even though on other amphibians they disappear when an individual gets older. Despite of this axolotls become able to reproduce. This phenomenon is called neotenia. You often see pictures of albino axolotls that are popular pets but the one in this drawing in greyish brown like its endangered wild counterparts that live in Mexico.

Eläinten elokuu – tervetuloa!

ANIMAL AUGUST – WELCOME!
Gaiverruksia214_n
”Well hello! Welcome to the zoo! Please, come in. //
”I work in a zoo at the moment, and since you, dear readers, probably can’t come there every day, you’ll get to know animals here in my blog.” //
”In August I’ll introduce you to one animal nearly every day – one critter for every letter in the alphabet! (Including the Finnish Å, Ä and Ö.)” //
”Many interesting animals are waiting for you. Come along now! The first one is just around the corner…”

Kaikki tämä kama…

ALL THIS STUFF…
Gaiverruksia212_n
”As a zoo guide I have to keep a lot of things with me every day.” //
Maps (there’s always someone who doesn’t have one), a microphone and a speaker, radiophone, first aid stuff, work phone, ice cream coupons, my own phone, zoo’s pins, a water bottle, a pen, Swiss Army Knife, canvas bag, snacks, key card, staff card, three sets of keys. //
”Luckily they gave me this extra pocket…”