Kysykää mitä vain

ASK ME ANYTHING

”…and if you have something to ask, you can ask us camp instructors anything.” //
”What’s your credit card number?” ”How old are you?” ”Where do you live?” ”What’s your phone number?”

Toinen kartta

ANOTHER MAP

Tämä kartta esittää leirisaartamme Bengtsåria. Kartta on käytännössä täysin käyttökelpoinen kuvaamaan saaren tärkeimpiä kohteita. Piirsin tämän kauan sitten, loppukesästä 2013, ja haluaisin piirtää uuden – ensinnäkin siksi, että muutamat asiat saarella ovat muuttuneet, eikä tämä kartta ole enää aivan ajan tasalla, ja toisekseen, koska uskon, että osaisin nykyään piirtää paremman (vaikka ei tämäkään mielestäni huono ole). Jos piirrän jossain vaiheessa uuden Benkun kartan, laitan sen tännekin näkyville.

This is a map of our camping island Bangtsår. This map is practically useful as it portrays all the important locations on the island. I drew this one a long time ago, back in late summer 2013, and I’d like to draw a new one – first off, because some things on the island have changed and the map is thus not up-to-date, and secondly because I think I could draw a better one nowadays (though I don’t find this one to be bad either). If I do draw a new map of Bengtsår at some point I’ll post it here too.

Työjärjestys

ORDER OF BUSINESS

AKA. RIP PAULIG

Nuorisojärjestöt saivat kenkää Pauligin huvilalta, missä Luonto-Liiton Uudenmaan piiri oli pitänyt päämajaansa 28 vuotta. Jäämme kaipaamaan kertsiämme.
Youth organisations were kicked out of Villa Paulig where Nature League of Uusimaa had its head quarters for 28 years. We’ll miss our club room.

”I guess it would have been easier to break the shelf in pieces already in the basement…” ”I guess so, yeah…”

Pii

PI

Sarjiksessa pelattavan leikin nimi on siis pii. En tiedä, mistä nimi tulee.
The game we play is called pi. I don’t know where that name comes from.

Työ

JOB

Autumn camp 2018 //
”Hey teenagers! Wake up! It’s time to go to see the sunrise.” //
”Kati get a job.” //
”Hey listen, I HAVE a job…” //
”…and right now it’s waking you up.” (Zombie growling)