Eläinten elokuu – Kiitos käynnistä!

ANIMAL AUGUST – THANKS FOR VISITING!

Gaiverruksia215_n
”…and here ends our zoo tour. Thank you for coming.” //
”These were some of my favorite animals. What are your favorites? Do you have any fun animal facts you’d like to share with others? Leave your comment by clicking the speech bubble on the upper left corner of this article.” //
”While you’re at it, you can also pop into our souvenir shop and buy a picture of your favorite animal with any price you’re willing to pay. All the money goes to the conservation project of Amur leopard and Amur tiger.” //
”Thank you for visiting… and welcome again!”

Gaiverruksia216_n
”Look, Kati! I wrote a book called ’Fantastic Beasts and Where to Find Them!” ”But Newt…” //
”…there are fantastic beasts everywhere! You just need to see them…”

Eläinten elokuu – Ö

ANIMAL AUGUST – Ö

ÖLJYELÄIMET – OIL ANIMALS
EE_Ö
Muovi tehdään öljystä. Öljy taas on muodostunut vuosimiljoonien aikana valtavassa paineessa muinoin eläneistä eläimistä ja kasveista, kuten jättimäisistä sudenkorennoista ja saniaispuista. Jos katsot ympärillesi, voit laskea, kuinka monta muovista tehtyä asiaa näet juuri nyt. Seuraavalla kerralla, kun ostat jotain uutta, käytä pieni hetki kunnioittaaksesi menneiden aikojen mahtavia eläimiä.

Plastic is made of oil. Oil, in turn, is formed in intence pressure over the period of millions of years from ancient animals and plants, like giant dragonflies and fern trees. If you look around yourself you can count how many things made of plastic you see right now. Next time you buy something new spend a moment to pay respect to all those magnificent animals that lived long ago.

Eläinten elokuu – Ä

ANIMAL AUGUST – Ä

ÄKÄMÄPISTIÄISET – GALL WASPS (Cynipoidea)
EE_Ä
Joskus metsässä kulkiessaan näkee puiden ja pensaiden lehdissä outoja pallukoita. Ne ovat äkämäpistiäisten toukkien asumuksia. Monet äkämäpistiäiset munivat munansa puiden lehtisolukkoon, ja lehti muodostaa toukan ympärille pallukan eli äkämän. Tällaisessa äkämässä voi talvehtia yksi tai useampia äkämäpistiäisen toukkia. Tässä kuvassa on takkuäkämäpistiäinen (Diplolepis rosae), jota tavataan melko yleisenä eteläisessä Suomessa.

Sometimes when you walk in forests you see weird lumps in the leaves of trees and bushes. These are the living places of gall wasp larvae. Many gall wasps lay their eggs in tree leaves, and the leaf formes a lump – or a gall – around the larva. One or more larvae can spend the winter in a gall like this. In this picture you see the Robin’s pincushion (Diplolepis rosae) that is quite common in southern Finland.

Eläinten elokuu – Å

ANIMAL AUGUST – Å

Å: TÄHTIPÅRTIN KAUTTA UUSIIN MAAILMOIHIN – Å: NEW WORLDS THROUGH THE STARGÅTE
EE_Å
Tieteiskirjallisuudessa vieraitten planeettojen olennot muistuttavat usein ihmisiä, ja elinympäristöt tammimetsiä. Oma planeettamme on kuitenkin täynnä mitä erikoisimpia ja uskomattomimpia eläimiä, jotka selviävät niin kylmässä, kuumassa kuin kovassa paineessakin. Siksi vieraitten planeettojen elämänmuodot voivat olla hurjimpia unelmiammekin hämmästyttävämpiä. Muiden planeettojen mahdollisia elämänmuotoja tutkii tieteenala nimeltä astrobiologia. Kuka tietää mitä sieltä vielä löytyykään! Tässä kuvassa on NASAn Kepler-teleskooppi matkallaan etsimään uutta elämää.

In science fiction, the creatures from other planets are quite human-like, and environments look a lot like oak forests. However, our own planet is filled with curious and unbelievable animals that can live in extreme cold, heat and pressure. Therefor the living beings on other planets can be wilder than we ever imagined. The field of science studying the possible life forms on other planets is called astrobiology. Who knows what we may find out there! In this picture NASA’s Kepler telescope is on its way to find new life.

Eläinten elokuu – Z

ANIMAL AUGUST – Z

Z(ZZZ): NUKKUMINEN – Z(ZZZ): SLEEPING
EE_Z
Kaikki eläimet nukkuvat, jotkut enemmän ja jotkut vähemmän. Hevoset ja muut suuret pakoeläimet lukitsevat polvinivelensä ja nukkuvat yleensä seisaallaan, sillä pedon hyökätessä ne eivät ehtisi nousta tarpeeksi nopeasti ylös. Monet valaat ja manaatit nukkuvat vain toinen aivopuolisko kerrallaan, jolloin toinen huolehtii siitä, että eläin käy hengittämässä. Jotkin linnut nukkuvat lentäessään. Karhut ja murmelit voivat nukkua monta kuukautta kerrallaan. Myös kalat nukkuvat. Papukaijakalat (kuvassa Chlorurus sordidus) kehittävät ympärilleen limakerroksen, joka estää niiden hajua pääsemästä saalistajien neniin kalan unien aikana.

All animals sleep, some more than others. Horses and other herbivorous animals can lock their knees and mostly sleep standing up because getting up would take them too long if a predator attacked. Many whales and manatees keep one of their brain halves awake so that they can breathe when need be. Some birds sleep while flying. Bears and marmots can sleep many months in one go. Fish sleep as well. Parrotfish (in this picture the daisy parrotfish, Chlorurus sordidus) produce a slime bubble around themselves when sleeping so that predators can’t smell them.

Eläinten elokuu – Y

ANIMAL AUGUST – Y

YÖPERHOSET – MOTHS
EE_Y
Yöperhoset ovat sekalainen ryhmä perhosia, jotka lentävät pääasiassa öisin. Monilla yöperhosilla on sulkamaiset tuntosarvet, erityisesti koirailla. Näiden erikoisten hajuaistinten avulla yöperhoskoiraat löytävät kumppania kaipaavat naaraat, jotka erittävät feromoneja koiraita houkutellakseen. Koiras voi haistaa naaraan kilometrien päästä. Aikamoinen saavutus näin pienelle eläimelle! Kuvassa riikinkukkokehrääjä (Saturnia pavonia).

Moths are a miscellanous group of butterflies that mostly fly during nighttime. Many moths, especially males, have feather-like antennas. With these odour-smelling body parts male moths find females that produce pheromones because they need a mate. Male can smell a female from kilometers away. Quite an achievment for an animal this small! In this picture you see the small emperor moth (Saturnia pavonia).

Eläinten elokuu – X

ANIMAL AUGUST – X

X: VIELÄ LÖYTYMÄTTÖMÄT LAJIT – X: SPECIES STILL TO BE FOUND
EE_X
Vuosittain löytyy useita uusia eläinlajeja: hyönteisiä, lintuja, kaloja, merenpohjan eläimiä… Varsinkin viidakot ja meret ovat uusien löytöjen aarreaittoja. Ihmisen toiminta hävittää kuitenkin jatkuvasti elinympäristöjä, ja lajeja katoaa jatkuvasti. On tärkeää löytää uusia lajeja, jotta niitä voidaan suojella, sillä jos lajia ei lainkaan tunneta, se voi kadota ilman, että saamme koskaan tietää siitä.

Many new species are found yearly: insects, birds, fish, sea bottom creatures… New species are found especially often from jungles and oceans. Human actions, however, destroy environments all the time, and hence species go extinct constantly. Finding new species is important so that it can be protected. If a species is unknown to science it can disappear so that we never know it existed.

Eläinten elokuu – W

ANIMAL AUGUST – W

WEEPERINKAPUSIINIAPINA – WEEPER CAPUCHIN (Cebus olivaceus/C. nigrivittatus)
EE_W
Weeperinkapusiiniapina eli vaaleakapusiini elää lähes koko elämänsä puissa, missä se kiipeileekin näppärästi. Apunaan sillä on pitkä häntänsä, jota se voi käyttää kuin ylimääräistä raajaa. Jos kapusiiniapina huomaa tutuilla oksapoluilla kulkiessaan lahon oksan, se pudottaa sen maahan. Näin apina turvaa paitsi omansa, myös myöhemmin tulevien lajitovereittensa kulun, kun oksa ei petäkään alta.

The weeper capuchin or wedge-capped capuchin lives most of its life in trees, and it is a very good climber. It is helped by its tail that it can use like a fifth limb. If a capuchin notices a rotten branch while moving through its canopy paths, the monkey will drop in. This way the capuchin keeps the path safe for itself and other capuchins as the branch won’t suddenly break.

Eläinten elokuu – V

ANIMAL AUGUST – V

VESINOKKAELÄIN – PLATYPUS (Ornithohynchus anatinus)
EE_V
Vesinokkaeläin on monin tavoin hämmästyttävä otus. Ensinnäkin se on yksi alkukantaisimmista nisäkkäistä, sillä se munii munia. Lisäksi sillä on sähköä aistiva elin. Tämän lisäksi vesinokkaeläinkoirailla on takajaloissaan myrkkykannukset. Myrkky ei ole ihmiselle tappavaa, mutta myrkyn aiheuttama kipu voi jatkua kuukausia, joten tämän otuksen takajaloista kannattaa pysyä kaukana.

Platypus is an amazing creature in many ways. First off, it’s one of the most primitive mammals as it lays eggs. They also can sense electricity. In their hind legs, male platypuses also have venom spurs. The venom is not deadly to humans but it causes pain that can last for months soo ne should definately stay far from this creature’s hind legs.

Eläinten elokuu – U

ANIMAL AUGUST – U

UUDENKALEDONIANVARIS – NEW CALEDONIAN CROW (Corvus moneduloides)
EE_U
Eräässä Aisopoksen sadussa janoinen varis (joissain versioissa harakka) pudottelee kiviä vesiruukkuun saadakseen vedenpinnan nousemaan ja päästäkseen juomaan. Uudenkaledonianvaris on todellakin näin älykäs. Nämä eläinmaailman älyköt ovat loistaneet monissa kokeissa, ja ne ovat osoittaneet hämmästyttävää kykyä ratkaista ongelmia sekä kehittää ja käyttää työkaluja.

In one of Aesop’s fables a thirsty crow (in some versions a magpie) drops pebbles into a jar to get the water to rise so the bird could drink. New Caledonian crows are really this smart. This animal geniuses have shined in many experiments, and they have shown incredible problem-solving talents as well as their ability to make up and use tools.