Aika on loppumassa

TIME IS RUNNING OUT

Törmäsin tässä jossain vaiheessa piirustusharjoitukseen, jonka ideana on piirtää sama kuva uudestaan ja uudestaan niin, että joka kerralla käytössä on vähemmän aikaa. Siitä seurasi sitten hauskoja kuvasarjoja katoavista eläimistä. Käytetyt ajat olivat 10 minuuttia, viisi minuuttia, kolme minuuttia, minuutti, 30 sekuntia ja 10 sekuntia.
At some point I found this drawing exercise where you draw the same picture over and over again, each time within less time than before. This led to funny drawing series of deteriorating animals. The times I used were 10 minutes, five minutes, three minutes, one minute, 30 seconds and 10 seconds.

Jos joku arveli otsikon perusteella, että tämä päivitys liittyy ilmastopolitiikkaan, niin tässä heillekin:
If someone thought based on the title that this article was about climate politics, here’s for them:

Ja vielä yksi sanaleikkimuurahainen:
And just one more pun ant:

Pii

PI

Sarjiksessa pelattavan leikin nimi on siis pii. En tiedä, mistä nimi tulee.
The game we play is called pi. I don’t know where that name comes from.

Työ

JOB

Autumn camp 2018 //
”Hey teenagers! Wake up! It’s time to go to see the sunrise.” //
”Kati get a job.” //
”Hey listen, I HAVE a job…” //
”…and right now it’s waking you up.” (Zombie growling)

Kurre

SQUIRREL

Päädyin piirtämään sarjakuvaa erääseen lastenlehteen. Tässä on yksi luonnos toisesta päähenkilöstä, Kurresta.
I ended up drawing a comic for a children’s magazine. Here’s a sketch of one of the main characters, Squirrel.

Niin pienen esineen tähden

FOR SO SMALL A THING

”Someone should go and get the key to the camping center.” ”I don’t have the time.” ”Me neither.” ”Okay, I’ll go and get it.” //
”Is it not a strange fate that we should suffer so much fear and doubt for so small a thing? So small a thing!” ”You said it, Boromir.”

The Lord of the Rings by J. R. R. Tolkien

Talvileirin ahkerat kokit

THE HARD-WORKING COOKS OF THE WINTER CAMP

Eli mitä kokkikaksikko puuhaa kun ei ole keittiössä.
Aka. what does the chef duo do when they’re not in the kitchen.

”When’s the food ready?” ”In a minute!”

Mainittakoon, että ruoka ei ollut koskaan myöhässä.
Disclamer: the food was never late.