Kadonneiden kuukausi loppuu

THE END OF MONTH OF THE LOST

”Animal species go extinct every day.” //
”Now more often than they naturally would, and faster and faster. Due to human actions animals lose their habitats, suffer from poisons and are hunted for.” //
”But we can still do something about it. We can favor responsively produced products, consume less… donate money to organisations who help endangered species in their natural habitats and fight poaching… We can find out about things.” //
”About all the great species that are and have been.” //
”Every single species is going to go extinct one day. It is inevitable.” //
”But we can act in a way that prevents it from happening too soon to too many. And everyone can help.”

Haluatko auttaa uhanalaisia eläimiä? Osta jokin Kadonneiden kuukauden alkuperäisistä maalauksista haluamallasi summalla. Lahjoitan kaikki saamani rahat Wild Cats Conservation Alliancelle amurintiikerin ja amurinleopardin suojeluun.
Do you want to help endangered animals? Buy one of the original paintings from Month of the Lost and pay what you want for it. I’ll donate all that money to Wild Cats Conservation Alliance that conserves Amur tigers and Amur Leopards.

Huom! Jos joskus saat tilaisuuden silittää leijonaa tai apinaa maksusta, älä tee niin. Nämä eläimet on otettu pentuina emoiltaan, ja isoja kissoja usein huumataan, jotta ne pysyvät rauhallisina. Aikuisiksi kasvettuaan eläimet tapetaan tai hylätään. Villieläinten paijailu ei ole luonnonsuojelua vaan rikos tai vähintään kovasti epäeettistä. Älä siis tue tällaista toimintaa vaan ilmoita siitä viranomaisille. (Itse halailen leijonaa ja keisaritamariinia viimeisessä kuvassa, koska tämä on sarjakuva, eivätkä kuvan eläimet siis kärsi siitä.)
Note! If you ever get the chance to pet a lion or a monkey for some change, please don’t do it. These animals have been taken from their mothers as cubs, and big cats are often drugged to keep them calm. When these animals grow up they are killed or abandoned. Petting wild animals is not conservation but a crime or at least highly unethical. So please don’t support this kind of action but inform the authorities. (In the last panel I hug a lion and an emperor tamarin because this is a comic and hence the animals in the drawing don’t suffer from it.)

Kadonneiden kuukausi: Ö

MONTH OF THE LOST: Ö

Ö: TAKAISIN LUONTOON – BACK TO THE WILD

Mongolianvillihevonen: katosi luonnosta 1968, palautettiin 1992
Visentti: katosi luonnosta 1921, palautettiin 1952
Kaliforniankondori: katosi luonnosta 1987, palautettiin 1991

Mongolian wild horse: went extinct in the wild in 1968, reintroduced in 1992
Wisent or European bison: went extinct in the wild in 1921, reintroduced in 1952
Californian condor: went extinct in the wild in 1987, reintroduced in 1991


Mongolianvillihevonen, visentti ja kaliforniankondori olisivat kuolleet sukupuuttoon ilman tarhausta, ahkeraa suojelutyötä ja luontoonpalautusohjelmia. Mongolianvillihevosia ja visenttejä oli eläintarhoissa jo lajien kuollessa sukupuuttoon luonnosta, ja tarhojen yhteistyön ansiosta kanta saatiin kasvuun, ja nykyään lajit on palautettu luontoon. Kaliforniankondori taas oli äärimmäisen uhanalainen salaetsästyksen ja ympäristömyrkkyjen takia. Vuonna 1987 viimeiset 22 luonnonvaraista lintua otettiin kiinni, jotta eläimiä voitaisiin kasvattaa tarhaoloissa. Nyt kaliforniankondoreitakin näkee taas luonnossa. Moni muukin laji, kuten mustajalkahilleri, valkobeisa ja havajinhanhi on kadonnut luonnosta, mutta laji on saatu pelastetettua eläintarhoissa ja palautettua luonnollisille elinpaikoilleen, minne nämä eläimet ilman muuta kuuluvatkin.

The Mongolian wild horse, wisent and the Californian condor would have died out without zoos, hard conservation efforts and reintroduction to the wild. There were Mongolian wild horses and wisents in zoos already before the wild populations went extinct. Thanks to cooperation between zoos the captive population grew and now there species have been reintroduced to the wild. The Californian condor, on the other hand, was critically endangered due to poaching and pollution. In 1987 the last 22 birds were captured so that they could be breed in captivity. Nowadays the Californian condor, too, lives in the wild again. Many other species, like black-footed ferret, Arabian oryx and Hawaiian goose have gone extinct from the wild but have been saved in zoos and are now returned to their natural habitats where these animals of course belong to.

Kadonneiden kuukausi: Ä

MONTH OF THE LOST: Ä

Ä: VIELÄ ON MAHDOLLISUUS – THERE’S STILL A CHANCE

Milu eli davidinhirvi: katosi luonnosta 1939
Pere David’s deer or milu: extinct in the wild since 1939

Milu on erikoinen hirvieläin, joka näyttää aasin, poron ja hattunaulakon risteytykseltä. Laji eli Kiinassa, mistä se katosi tulvien ja metsästyksen takia sukupuuttoon vuonna 1939. Onneksi muutamia yksilöitä eli eurooppalaisissa eläintarhoissa. Lajia alettiin kasvattaa tarhaoloissa, ja nykyään maailmassa on noin 2000 milua. Tällä hetkellä laji luokitellaan luonnosta hävinneeksi, mutta kenties kerran tämä eläin palaa taas luonossa elävien kirjoihin.

Père David’s deer is a peculiar deer species that looks like a mix of donkey, reindeer and hat rack. It lived in China until it died out in 1939 due to floods and hunting. Luckily, there were some individuals in zoos in Europe. The zoos started to breed the deer, and now there are approximately 2000 Père David’s deer in the world. At the moment, the species is considered to be extinct in the wild but maybe one day it can be returned to live in its natural habitat.

Kadonneiden kuukausi: Å

MONTH OF THE LOST: Å

Å: KADONNEET JA LÖYDETYT – LOST AND FOUND

Latimeria: luultiin kuolleen sukupuuttoon 65 miljoonaa vuotta sitten, elävä yksilö löydettiin 1938
Coelacanth: was thought to have gone extinct 65 million years ago, a living individual was found in 1938

Latimeria on varsieväkala, eräänlainen maalla elävien selkärankaisten esimuoto. Se tunnettiin miljoonien vuosien ikäisistä fossiileista. Tutkijoiden hämmästys oli suuri, kun elävä latimeria löydettiin Intian valtamerestä vuonna 1938. Nykyään latimeria luokitellaan äärimmäisen uhanalaiseksi. Muutamia muitakin lajeja on siirretty vuosien varrella takaisin elävien kirjoihin. Esimerkiksi harjaskekon luultiin kadonneen, mutta vuonna 1994 löydettiin eläviä yksilöitä Uudesta-Kaledoniasta. Laji on luokiteltu vaarantuneeksi, joten sen suojelu on tarpeen, jottei laji katoa lopullisesti.

Coelacanth is a lobe-finned fish, sort of an ancestor to land-dwelling vertebrates. It was known from millions of years old fossils. Scientists were greatly surprised when a living individual was found from Indian Ocean in 1938. Nowadays Coelacanths are considered to be critically endangered. There are other species, too, that have been transferred back to the books of living over the years. For example, crested gecko was thought to be extinct until live individuals were found from New Caledonia in 1994. Crested gecko is considered to be a vulnerable species, and conservation actions are needed to prevent the species from dying out for good.

Kadonneiden kuukausi: Z

MONTH OF THE LOST: Z

ZYGORHIZA

Kuoli sukupuuttoon 37 miljoonaa vuotta sitten
Went extinct 37 million years ago

Zygorhiza oli alkukantainen valas. Sillä oli ilmeisesti surkastuneet takajalat, eivätkä sen eturaajat olleet vielä kehittyneet samanlaisiksi eväiksi kuin nykyisillä valailla. Ulkonäöstään huolimatta valaat eivät ole sukua hylkeille tai sireenieläimille, vaan ne ovat kehittyneet sorkkaeläimistä. Niiden lähmpiä eläviä sukulaisia ovat virtahevot.

Zygorhiza was a primitive whale. It apparently had abortive hind legs and its front limbs were not yet developed into the same kind of fins as in modern whales. Despite of their appearance whales are not related to seals or sirenians but they have evolved from hoofed mammals. Their closest living relatives are hippos.

Kadonneiden kuukausi: Y

MONTH OF THE LOST: Y

YI QI

Kuoli sukupuuttoon 160 miljoonaa vuotta sitten
Went extinct 160 million years ago

Yi qi, jonka nimi tarkoittaa kiinaksi ”outoa siipeä”, oli Yi-suvun ainoa laji. Se muistutti lintuja ja sillä oli höyhenet, mutta sen siivissä oli nahkaiset lenninräpylät kuten lepakoilla. Yi qi on ainoa tämänkaltainen tunnettu lintu, joten evolutiivisessa mielessä tämä kehityssuunta ei selvästikään ollut kovin toimiva.

Yi qi, whose name in Chinese means ”weird wing”, was the only species in the genus Yi. It resembled birds and it had feathers but it also had leather wings like bats. Yi qi is the only known bird to have wings like this so evolutionarily thinking this type on a creature was clearly not a very functional one.

Kadonneiden kuukausi: X

MONTH OF THE LOST: X

XIPHACTINUS

Kuoli sukupuuttoon 65 miljoonaa vuotta sitten
Went extinct 65 million years ago

Xiphactinuksella (jonka nimi tarkoittaa ”nopeaa miekkakalaa”) oli alaleuassaan erikoisrakenteinen nivel, jonka ansiosta kala saattoi avata suunsa todella suureksi. Näin se pystyi syömään kokonaisena huomattavan suuria saaliita. Eräässä noin viisimetrisen Xiphactinuksen fossiilissa näkyy sen kokonaisena nielaisema kaksimetrinen kala. On luultavaa, että fossiilin Xiphactinus kuoli ruoansulatusvaikeuksiin tämän aterian jälkeen.

Xiphactinus (whose name means ”quick swordfish”) had a special joint in its lower jaw that allowed it to open its mouth really big. Therefore it could eat considerably large prey animals whole. In one fossil of a 5-meter-long Xiphactinus one can see a two-meter-long fish it has swallowed whole. It is probable that the Xiphactinus in question died because of digestion problems.

Kadonneiden kuukausi: W

MONTH OF THE LOST: W

WAIMANU

Kuoli sukupuuttoon 58 miljoonaa vuotta sitten
Went extinct 58 million years ago

Waimanu oli varhainen pingviininsukuinen lintu, joka eli pian dinosaurusten joukkotuhon jälkeen. Se oli lentokyvytön ja ilmeisesti sopeutunut liikkumaan veden alla siipiensä avulla nykyisten pingviinien tavoin. Nimi waimanu on maorin kieltä, koska lajin fossiileita on löydetty Uudesta-Seelannista, ja se tarkoittaa vesilintua.

Waimanu was an early bird species related to penguins. It lived soon after the mass extinction of dinosaurs. It couldn’t fly and it was apparently adapted to move underwater using its wings like modern penguins. Its name, Waimanu, means water bird in the Maori language because its fossils have been found from New Zealand.

Kadonneiden kuukausi: V

MONTH OF THE LOST: V

VILLAMAMMUTTI – WOOLLY MAMMOTH

Kuoli sukupuuttoon 10 000 vuotta sitten
Went extinct 10 000 years ago

Villamammutti on viimeisimmän jääkauden ikoninen tunnuslaji. Tämä kylmiin oloihin sopeutunut karvainen norsu eli laajoilla alueilla pohjoisella pallonpuoliskolla ja katosi jääkauden loppuvaiheilla yhdessä useiden muiden suurten pohjolan nisäkkäiden kanssa. Wrangelinsaarella saattoi elää pienempiä mammutteja vielä nelisen tuhatta vuotta sitten.

Woolly mammoth is the most iconic species of the latest ice age. This hairy elephant, adapted to cold environments, lived around the northern hemisphere and went extinct around the end of the ice age along with many other large mammals of the north. There may still have been smaller mammoths living on the Wrangel Island around four thousand years ago.

Kadonneiden kuukausi: U

MONTH OF THE LOST: U

UTAHRAPTOR

Kuoli sukupuuttoon 121 miljoonaa vuotta sitten
Went extinct 121 million years ago

Utahraptor oli raptoreista suurin, jopa kuusi metriä pitkä, ja täten paljon suurempi kuin tunnetumpi sukulaisensa Velociraptor. Utahraptorilla oli takajaloissaan vaaralliset sirppimäiset kynnet, joilla se ilmeisesti tappoi suurempia kasvinsyöjädinosauruksia ravinnokseen. Utahraptorilla oli mahdollisesti höyhenpeite, kuten todennäköisesti lähisukulaisillaankin, vaikkei tästä olekaan löydetty fossiilitodisteita.

Utahraptor was the largest raptor, up to six meters long, and hence much larger than its better-known relative, Velociraptor. Utahraptor had dangerous, sickle-like claws in its hind legs which it apparently used to kill its pray, larger herbivorous dinosaurs. Utahraptor may have had feathers, like its close relatives also likely did, but there is no fossil evidence for this.