Ekaluokkalaisten suusta…

FROM THE MOUTHS OF FIRST-GRADERS…

Ei se lapsi väärässä ollut… (Tapahtui ennen kuin koulut suljettiin koronan takia.)
The kid wasn’t wrong… (Happened before schools were closed due to corona.)


I was teaching first-graders again. ”Right, get dressed please and go out for the break. Chop-chop now.” //
”Are you a girl or a boy?” ”I’m a girl.” //
”I knew you’re a girl because you have a girl’s name.” ”Well deduced.” //
”But there are names that both girls and boys can have.” //
”I also knew you’re a girl?” ”Oh?” //
”I knew it because… you’re wide over here.” ”Thanks kid.”

Meillä oli siinä lasten kanssa hyvä keskustelu aiheesta tytöilläkin voi olla lyhyet hiukset sekä itsetuntemus, mutta sain lapset myös ajoissa pihalle välitunnille.
We had a good conversation with the kids about girls also being able to have short hair and self-knowledge, and I also managed to get the kids outdoors for their break in time.

Muuttoa koronan aikaan

MOVING IN THE TIME OF CORONA

I helped Mr Brony and his girlfriend moving houses. //
”I go park the van. Could you two start taking stuff upstairs already?” ”Okay.” //
”I doubt anyone will steal these book boxes or the chair…” //
”…but I think I’ll take Brony’s camera and telescope along in the first set.” //
”Good idea, let’s take all the valuables upstairs right away.” //
”I’ll take the toilet paper.” ”Hahahahahaha!!!”

Rahanarvoinen minä

I AM MADE OF MONEY

Aloin joskus teininä keräillä 5 sentin kolikoita purkkiin. Keräsin niitä sitten varmaan 15 vuotta. Lopulta kasassa oli noin 49 euron (tai 3,8 kilogramman) edestä viisisenttisiä. Aion viettää joku päivä, kun ihmisten ilmoille meneminen on taas turvallista, hauskan tovin viemällä kolikot pankin käteistalletusautomaattiin ja katsomalla kun se pähkäilee näitä kolikoita. Maailmantilanteen rauhoittumista odotellessa voin tehdä kolikoista taidetta.
When I was a teenager I started collecting 5-cent-coins in a jar. I collected them for probably 15 years. In the end, I had 5-cent-coins worth of about 49 euros (or 3,8 kg). Some day, when it is safe to go to public places again, I intend to spend a fun while taking these coins to a cash deposit machine and watch it trying to sort these coins out. But while we all wait for the situation to settle down I can make art of my savings.

PS. Tässä kuvassa eivät ole kaikki säästämäni 5-senttiset.
PS. Not all the 5-cent-coins I’ve saved are in this picture.

Ensimmäisen luokan opetusta

FIRST CLASS TEACHING

”Morning, can you come teach first graders?” ”Yawn! Yeah…” //
”I wonder what it’s like to teach first graders?” //
Religion: like playing. ”What word do these syllables make?” (SUS – JE) //
Sports: actually playing. ”Ship!” //
English: sports and playing. ”head, shoulders, knees and toes…” //
Honest feedback: ”I don’t want to come to school tomorrow if you’re here.” ”Well I don’t think it’s up to either of us to decide.” //
More honest feedback: ”Have a nice weekend!” //
”You’re a nice substitute teacher!”

Paluu kässänluokkaan

RETURN TO TEXTILE WORK CLASS

”Can you come and teach in the elementary school tomorrow? They have textile work on the last lesson.” ”Okay.” //
”Now, I’m pretty good at knitting, and I learned elementary school stuff pretty well… but it has turned out that this one subject needs a little more learning…” //
”You could help pupils with crochet.” ”Uhm…” //
”…and now through there…” //
”Why don’t you show her how to make blanket stitches.” ”…” //
”Yes, Kati is learning too… together with you…” //
”Help the student with the sewing machine.” ”Right!” //
”HELP!”

Outoja lintuja

WEIRD BIRDS

Herra Brony pyysi minua ja Lumihevosta yhdistelemään muutamia lintuja. Lumihevosen linnut näet täällä.
Mr Brony asked me and Snowhorse to combine some birds. Snowhorse’s birds are here.

Herra Brony siis pyysi meitä piirtämään lehmähaikaran, kalahuuhkajan ja mehiläishaukan – mutta yhdistelminä niistä eläimistä, jotka löytyvät niiden nimistä! Tällaisia niistä tuli:
Mr Brony asked us to draw a cattle egret (in Finnish, ”cow heron”), a brown fish owl (in Finnish, ”fish great-horned-owl”) and a honey buzzard (in Finnish, ”bee hawk”) – but as combinations of the animals in their names! Here’s how they turned out:

Piirsimme myös yhdistelmät kaikista kolmesta oikeasta linnusta. Omani sai haikaran ruumiinrakenteen, kalahuhkajan korvatupsut ja valkean kurkun, nuoren mehiläishaukan värityksen ja petolinnun kynnet ja koukkunokan.
We also drew a combination of all three real birds. Mine got the body of an egret, the ear tufts and white throat of a fish owl, the coloration of a young honey buzzard, and the talons and hooked beak of a bird of prey.

Onko sinulla ajatuksia yhdisteltäviksi eläimiksi tai ideoita uusiin piirustushaasteisiin? Jätä kommentti!
If you have suggestions of animals to combine or ideas for new drawing challenges, please leave a comment!

Sypytikatti

RACHOPPECKER

Tämänkertainen eläinyhdistelmähaaste tuli Kyyemolta, joka ehdotti, että minun ja Lumihevosen pitäisi yhdistää käpytikka, hepokatti ja supikoira. Lumihevosen tulkinta löytyy täältä.
This animal mash-up challenge came from Mother Viper who suggested that Snowhorse and I should combine a greater spotted woodpecker, a katydid and a raccoon dog. Snowhorses interpretation can be found here.

Tapani mukaan aloitin piirtämällä muutaman kuvan kustakin ”alkuperäiseläimestä”. Koska alun alkaenkin halusin käpytikan musta-valko-punaisen väriskaalan mukaan lopulliseen eläimeen, tutkin linnun väritystä ja kuviointia jo tässä vaiheessa.
As usual, I started by drawing some pictures of each ”original animal”. From the very start I wanted to take in the woodpecker’s black-white-red coloration so I studied the birds colors and patterns already in this stage.

Sitten olikin aika yhdistellä eläinten piirteitä ja hieman miettiä, miten tällainen otus eläisi. Kun mukana oli nisäkäs, lintu ja hyönteinen, mahdollisuudet olivat loputtomat ja villit.
Then it was the time to combine the features of the animals and think about how it would live. With a mammal, a bird and an insect to combine, the options were countless and wild.

Ja tässä vielä kuva lopullisesta olennosta:
And here’s a finished picture of the final creature:

Mitä seuraavaksi? Jätä ehdotuksesi kolmesta yhdistettävästä eläimestä kommentteihin!
What next? Leave your suggestion for three animals to combine in the comments!

Kirahlaislotti

SLOFFEALE

Uusi eläinyhdistelmähaaste tuli tällä kertaa Julialta. Alun perin hän pyysi Lumihevosta ja minua piirtämään Pikachu-pokémonin sekoitettuna kirahvin, laiskiaisen tai kaskelotin kanssa. Mutta koska en tue Pokémoneja näissä piirustushaasteissa, päädyimme tekemään kaskelotti-kirahvi-laiskiaisia. Lumihevosen tulkinta löytyy täältä.
This animal mash-up challenge came from Julia. Originally she asked Snowhorse and me to draw the Pokémon Pikachu mixed with giraffe, sloth and sperm whale. But because I don’t want to take Pokémon into these challenges we ended up drawing sperm whale-giraffe-sloths. Snowhorses creatures can be found here.

Tavalliseen tapaani aloitin tutustumalla oikeisiin eläimiin.
As usual, I started off by getting to know the actual animals.

Sitten aloin ideoida yhdisteltyä eläintä. Julia kysyi, kuinka tällainen eläin oikein eläisi, joten kirjoitin luonnokseen pohdintojani kirahlaislotin elintavoista.
Then I started to work on the mashed-up animal. Julia had asked how this kind of animal would live, so I wrote my ideas on the sloffeale’s habits in the sketches (English translations below).

Picture 1 (above): Sloffeale in its typical resting pose, belly up near the surface.
– the animal moves so little that there’s algae growing on its skin.
– the resting sloffeale’s belly is facing the surface and hence safe from predators – except for humans…
– snout is in the lower part of the face, making it easy to breathe while resting.
– horns are used to fight predators, males also fight each other with horns.
– skin pattern works as a camouflage against predators attacking from water when the sloffeale is resting (which it is up to 18 hours a day).
Picture 2 (below): a rare sight: a sloffeale jumping from water, apparently to get rid of too much algae.
– every individual has unique skin patterns.
– the snout is too high up in this picture, whoops.
– large eyes allow good eye sight even in the depths.
– claws are used for fighting and removing algae (sloffeales’s food) from rocks.
– can stay underwater up to an hour.

Tällainen otus siitä siis tuli:
This is what the creature ended up like:

Ja no, tässä vielä Pikachu sekoitettuna kirahvin, kaskelotin ja laiskiaisen kanssa. Lumihevosen Pikachu-eläimet löytyvät täältä.
And well, here’s Pikachu mixed with giraffe, sperm whale and sloth. You can see Snowhorse’s Pikachu-animals here.

Miksi en halua käyttää Pokémoneja eläinpiirustushaasteissa:
1. En juurikaan tunne Pokémoneja. En siis tiedä, mitkä niiden piirteistä ovat ominaisia juuri kyseiselle lajille, ja mitkä taas löytyvät joltain toiseltakin Pokémonilta. Oikeista eläimistä tiedän aika hyvin, mitkä piirteet ovat kullekin lajille tai lajiryhmälle tyypillisiä ja ainutlaatuisia.
2. Yhdistelmäeläintä suunnitellessani mietin aina paitsi sen ulkonäköä, myös sitä, miten tämä eläin voisi elää ja liikkua. Eläin ei ole pelkkä ulkonäkö, vaan myös käyttäytymistä, liikkumista ja ravinnonetsintää, ja kaikki nämä piirteet ovat kullekin lajille yksilöllisiä. Koska en tunne Pokémoneja juuri lainkaan, en voi ottaa näitä seikkoja huomioon, ja siksi Pokémoneja sisältävän eläimen suunnittelu on minulle vaikeaa ja turhauttavaa.
3. Pokémonien design on tällaisessa haasteessa aika… tylsä. Monilla Pokémoneilla on mielestäni hyvin hauskoja piirteitä ja designeja, mutta ne ovat ymmärrettävästi hyvin pelkistettyjä, jotta ne on helppo tunnistaa ja muuttaa eri medioihin sopiviksi. Siksi piirteitä, joita voi ottaa mukaan yhdistelmäeläimeen on aika vähän, mikä tekee haasteesta tylsemmän. Lisäksi useimmat Pokémonit pohjautuvat jo valmiiksi johonkin oikeaan eläimeen.
Why I don’t want to use Pokémon in my animal drawing challenges:
1. I know Pokémon hardly at all. Therefore I don’t know which of their features are unique to each species and which can be found from other Pokémon as well. When it comes to real animal, I know pretty well which features are typical or unique to each species or species group.
2. When designing a mash-up animal I don’t only think about what it looks like but also how it behaves, moves and searches for food as all this is unique to each species. As I don’t really know Pokémon I can’t take these things into account and so designing an animal that includes some Pokémon in difficult and frustrating for me.
3. When it comes to these kind of challenges, Pokémon designs are pretty… boring. I think many Pokémon have really fun designs and features but they are understandably rather simple designs so that they are easy to recognize and adapt to different media. Therefore there are few features to take into the mashed-up animal which makes the challenge more boring. Also, several Pokémon are already based on real animals.

Haluatko, että luomme Lumihevosen kanssa yhdistelmäeläimen ihan vain sinulle? Jätä ehdotuksesi kolmesta yhdistettävästä (oikeasta) eläimestä kommentteihin!
Would you like Snowhorse and I to create a mashed-up animal just for you? Leave your suggestion of three (real) animals to combine in to comments by clicking the speech bubble!