Lehväverihevonen

LEAFY BLOOD HORSE

Lumihevonen piirsi minulle lehvämerihevosen kalenterin kansikuvaksi. Kun kerroin tästä herra Bronylle, hän kuuli minun sanovan ”lehväverihevonen”. Sitten aloimme pohtia, millainen eläin se olisi.
Snowhorse drew me a leafy sea dragon for my calendar cover picture. When I told Mr Brony about this, he heard me say ”leafy blood horse” (it’s just one letter difference in Finnish). Then we started to wonder what kind of an animal it would be.

Lehväverihevonen on hevoselta näyttävä petoeläin, joka väijyy matkalaisia teiden varsilla naamioituneena syksyiseksi lehtikasaksi. Harva näkee sen useammin kuin kerran, minkä takia siitä liikkuu hurjia huhuja. Lienee jotain sukua kelpille. (Alla myös punasävyiseksi väritetty lehvämerihevonen.)
Leafy blood horse is a horse-looking predator that lurks travelers by roads camouflaged as a pile of fallen leaved. Few see it more than once which is why there are wild rumors about it. Probably related to kelpies. (Below it a leafy sea dragon colored in red hues.)

Rahanarvoinen minä

I AM MADE OF MONEY

Aloin joskus teininä keräillä 5 sentin kolikoita purkkiin. Keräsin niitä sitten varmaan 15 vuotta. Lopulta kasassa oli noin 49 euron (tai 3,8 kilogramman) edestä viisisenttisiä. Aion viettää joku päivä, kun ihmisten ilmoille meneminen on taas turvallista, hauskan tovin viemällä kolikot pankin käteistalletusautomaattiin ja katsomalla kun se pähkäilee näitä kolikoita. Maailmantilanteen rauhoittumista odotellessa voin tehdä kolikoista taidetta.
When I was a teenager I started collecting 5-cent-coins in a jar. I collected them for probably 15 years. In the end, I had 5-cent-coins worth of about 49 euros (or 3,8 kg). Some day, when it is safe to go to public places again, I intend to spend a fun while taking these coins to a cash deposit machine and watch it trying to sort these coins out. But while we all wait for the situation to settle down I can make art of my savings.

PS. Tässä kuvassa eivät ole kaikki säästämäni 5-senttiset.
PS. Not all the 5-cent-coins I’ve saved are in this picture.

Outoja lintuja

WEIRD BIRDS

Herra Brony pyysi minua ja Lumihevosta yhdistelemään muutamia lintuja. Lumihevosen linnut näet täällä.
Mr Brony asked me and Snowhorse to combine some birds. Snowhorse’s birds are here.

Herra Brony siis pyysi meitä piirtämään lehmähaikaran, kalahuuhkajan ja mehiläishaukan – mutta yhdistelminä niistä eläimistä, jotka löytyvät niiden nimistä! Tällaisia niistä tuli:
Mr Brony asked us to draw a cattle egret (in Finnish, ”cow heron”), a brown fish owl (in Finnish, ”fish great-horned-owl”) and a honey buzzard (in Finnish, ”bee hawk”) – but as combinations of the animals in their names! Here’s how they turned out:

Piirsimme myös yhdistelmät kaikista kolmesta oikeasta linnusta. Omani sai haikaran ruumiinrakenteen, kalahuhkajan korvatupsut ja valkean kurkun, nuoren mehiläishaukan värityksen ja petolinnun kynnet ja koukkunokan.
We also drew a combination of all three real birds. Mine got the body of an egret, the ear tufts and white throat of a fish owl, the coloration of a young honey buzzard, and the talons and hooked beak of a bird of prey.

Onko sinulla ajatuksia yhdisteltäviksi eläimiksi tai ideoita uusiin piirustushaasteisiin? Jätä kommentti!
If you have suggestions of animals to combine or ideas for new drawing challenges, please leave a comment!

Sypytikatti

RACHOPPECKER

Tämänkertainen eläinyhdistelmähaaste tuli Kyyemolta, joka ehdotti, että minun ja Lumihevosen pitäisi yhdistää käpytikka, hepokatti ja supikoira. Lumihevosen tulkinta löytyy täältä.
This animal mash-up challenge came from Mother Viper who suggested that Snowhorse and I should combine a greater spotted woodpecker, a katydid and a raccoon dog. Snowhorses interpretation can be found here.

Tapani mukaan aloitin piirtämällä muutaman kuvan kustakin ”alkuperäiseläimestä”. Koska alun alkaenkin halusin käpytikan musta-valko-punaisen väriskaalan mukaan lopulliseen eläimeen, tutkin linnun väritystä ja kuviointia jo tässä vaiheessa.
As usual, I started by drawing some pictures of each ”original animal”. From the very start I wanted to take in the woodpecker’s black-white-red coloration so I studied the birds colors and patterns already in this stage.

Sitten olikin aika yhdistellä eläinten piirteitä ja hieman miettiä, miten tällainen otus eläisi. Kun mukana oli nisäkäs, lintu ja hyönteinen, mahdollisuudet olivat loputtomat ja villit.
Then it was the time to combine the features of the animals and think about how it would live. With a mammal, a bird and an insect to combine, the options were countless and wild.

Ja tässä vielä kuva lopullisesta olennosta:
And here’s a finished picture of the final creature:

Mitä seuraavaksi? Jätä ehdotuksesi kolmesta yhdistettävästä eläimestä kommentteihin!
What next? Leave your suggestion for three animals to combine in the comments!

Kirahlaislotti

SLOFFEALE

Uusi eläinyhdistelmähaaste tuli tällä kertaa Julialta. Alun perin hän pyysi Lumihevosta ja minua piirtämään Pikachu-pokémonin sekoitettuna kirahvin, laiskiaisen tai kaskelotin kanssa. Mutta koska en tue Pokémoneja näissä piirustushaasteissa, päädyimme tekemään kaskelotti-kirahvi-laiskiaisia. Lumihevosen tulkinta löytyy täältä.
This animal mash-up challenge came from Julia. Originally she asked Snowhorse and me to draw the Pokémon Pikachu mixed with giraffe, sloth and sperm whale. But because I don’t want to take Pokémon into these challenges we ended up drawing sperm whale-giraffe-sloths. Snowhorses creatures can be found here.

Tavalliseen tapaani aloitin tutustumalla oikeisiin eläimiin.
As usual, I started off by getting to know the actual animals.

Sitten aloin ideoida yhdisteltyä eläintä. Julia kysyi, kuinka tällainen eläin oikein eläisi, joten kirjoitin luonnokseen pohdintojani kirahlaislotin elintavoista.
Then I started to work on the mashed-up animal. Julia had asked how this kind of animal would live, so I wrote my ideas on the sloffeale’s habits in the sketches (English translations below).

Picture 1 (above): Sloffeale in its typical resting pose, belly up near the surface.
– the animal moves so little that there’s algae growing on its skin.
– the resting sloffeale’s belly is facing the surface and hence safe from predators – except for humans…
– snout is in the lower part of the face, making it easy to breathe while resting.
– horns are used to fight predators, males also fight each other with horns.
– skin pattern works as a camouflage against predators attacking from water when the sloffeale is resting (which it is up to 18 hours a day).
Picture 2 (below): a rare sight: a sloffeale jumping from water, apparently to get rid of too much algae.
– every individual has unique skin patterns.
– the snout is too high up in this picture, whoops.
– large eyes allow good eye sight even in the depths.
– claws are used for fighting and removing algae (sloffeales’s food) from rocks.
– can stay underwater up to an hour.

Tällainen otus siitä siis tuli:
This is what the creature ended up like:

Ja no, tässä vielä Pikachu sekoitettuna kirahvin, kaskelotin ja laiskiaisen kanssa. Lumihevosen Pikachu-eläimet löytyvät täältä.
And well, here’s Pikachu mixed with giraffe, sperm whale and sloth. You can see Snowhorse’s Pikachu-animals here.

Miksi en halua käyttää Pokémoneja eläinpiirustushaasteissa:
1. En juurikaan tunne Pokémoneja. En siis tiedä, mitkä niiden piirteistä ovat ominaisia juuri kyseiselle lajille, ja mitkä taas löytyvät joltain toiseltakin Pokémonilta. Oikeista eläimistä tiedän aika hyvin, mitkä piirteet ovat kullekin lajille tai lajiryhmälle tyypillisiä ja ainutlaatuisia.
2. Yhdistelmäeläintä suunnitellessani mietin aina paitsi sen ulkonäköä, myös sitä, miten tämä eläin voisi elää ja liikkua. Eläin ei ole pelkkä ulkonäkö, vaan myös käyttäytymistä, liikkumista ja ravinnonetsintää, ja kaikki nämä piirteet ovat kullekin lajille yksilöllisiä. Koska en tunne Pokémoneja juuri lainkaan, en voi ottaa näitä seikkoja huomioon, ja siksi Pokémoneja sisältävän eläimen suunnittelu on minulle vaikeaa ja turhauttavaa.
3. Pokémonien design on tällaisessa haasteessa aika… tylsä. Monilla Pokémoneilla on mielestäni hyvin hauskoja piirteitä ja designeja, mutta ne ovat ymmärrettävästi hyvin pelkistettyjä, jotta ne on helppo tunnistaa ja muuttaa eri medioihin sopiviksi. Siksi piirteitä, joita voi ottaa mukaan yhdistelmäeläimeen on aika vähän, mikä tekee haasteesta tylsemmän. Lisäksi useimmat Pokémonit pohjautuvat jo valmiiksi johonkin oikeaan eläimeen.
Why I don’t want to use Pokémon in my animal drawing challenges:
1. I know Pokémon hardly at all. Therefore I don’t know which of their features are unique to each species and which can be found from other Pokémon as well. When it comes to real animal, I know pretty well which features are typical or unique to each species or species group.
2. When designing a mash-up animal I don’t only think about what it looks like but also how it behaves, moves and searches for food as all this is unique to each species. As I don’t really know Pokémon I can’t take these things into account and so designing an animal that includes some Pokémon in difficult and frustrating for me.
3. When it comes to these kind of challenges, Pokémon designs are pretty… boring. I think many Pokémon have really fun designs and features but they are understandably rather simple designs so that they are easy to recognize and adapt to different media. Therefore there are few features to take into the mashed-up animal which makes the challenge more boring. Also, several Pokémon are already based on real animals.

Haluatko, että luomme Lumihevosen kanssa yhdistelmäeläimen ihan vain sinulle? Jätä ehdotuksesi kolmesta yhdistettävästä (oikeasta) eläimestä kommentteihin!
Would you like Snowhorse and I to create a mashed-up animal just for you? Leave your suggestion of three (real) animals to combine in to comments by clicking the speech bubble!

Mukit

MUGS

Wiivu vei minut tekemään savitöitä. Askartelin tällaiset kaksi mukia. Peurakuvan on Wiivu ystävällisesti lasittanut puolestani, kun en päässyt paikalle. Peuramukissa oli alun perin myös korva, mutta se särkyi ennen polttoa.
Wiivu took me to try ceramics. I made these two mugs. Wiivu kindly colored the deer for me when I couldn’t be there one time. The deer mug also had a handle but it was broken.

Seepra

ZEBRA

Piirsin Lumihevoselle kalenteriin kansikuvan. Teoksen toinen nimi on ”Voit korjata 93% piirustusvirheistäsi dramaattisella varjostuksella”.
I drew a calendar cover picture for Snowhorse. The other name for this one is ”You can fix 93% of your drawing mistakes with dramatic shading”.

Paras työpäivä

THE BEST DAY OF WORK

”Hi Kati, can you come and teach arts for 8-graders for two hours?” ”Yes!” //
”Your teacher told me that today you should do some croquis drawing.” //
”That means that one at a time is the model and others draw a quick sketch of them. We’ll be using water colors.” //
”I can be the first model. You have five minutes to draw me. After that we’ll switch, and I’ll start drawing as well.” //
”An hour and a half of croquis drawing with actually nice teenagers! I’m almost embarrassed that I’m getting payed for this!”

Koska croquis-piiroksissa kasvospiirteet ovat kovasti toissijainen asia, piirroksistani lienee mahdotonta tunnistaa malleina olleita oppilaita, joten uskallan julkaista tuon kuvistunnin työni.
Because faces are really not that important in croquis drawings I think it’s impossible to recognize the students in these drawings, hence I guess I can publish them here.


Hyvää joulua!

MERRY CHRISTMAS!

A note to my non-Finnish readers: in Finnish, the word for northern lights is ”revontulet” which means ”fox fires”. According to an old belief, the northern lights were caused by a fox that light the fires with its tail.