Mukit

MUGS

Wiivu vei minut tekemään savitöitä. Askartelin tällaiset kaksi mukia. Peurakuvan on Wiivu ystävällisesti lasittanut puolestani, kun en päässyt paikalle. Peuramukissa oli alun perin myös korva, mutta se särkyi ennen polttoa.
Wiivu took me to try ceramics. I made these two mugs. Wiivu kindly colored the deer for me when I couldn’t be there one time. The deer mug also had a handle but it was broken.

Seepra

ZEBRA

Piirsin Lumihevoselle kalenteriin kansikuvan. Teoksen toinen nimi on ”Voit korjata 93% piirustusvirheistäsi dramaattisella varjostuksella”.
I drew a calendar cover picture for Snowhorse. The other name for this one is ”You can fix 93% of your drawing mistakes with dramatic shading”.

Paras työpäivä

THE BEST DAY OF WORK

”Hi Kati, can you come and teach arts for 8-graders for two hours?” ”Yes!” //
”Your teacher told me that today you should do some croquis drawing.” //
”That means that one at a time is the model and others draw a quick sketch of them. We’ll be using water colors.” //
”I can be the first model. You have five minutes to draw me. After that we’ll switch, and I’ll start drawing as well.” //
”An hour and a half of croquis drawing with actually nice teenagers! I’m almost embarrassed that I’m getting payed for this!”

Koska croquis-piiroksissa kasvospiirteet ovat kovasti toissijainen asia, piirroksistani lienee mahdotonta tunnistaa malleina olleita oppilaita, joten uskallan julkaista tuon kuvistunnin työni.
Because faces are really not that important in croquis drawings I think it’s impossible to recognize the students in these drawings, hence I guess I can publish them here.


Hyvää joulua!

MERRY CHRISTMAS!

A note to my non-Finnish readers: in Finnish, the word for northern lights is ”revontulet” which means ”fox fires”. According to an old belief, the northern lights were caused by a fox that light the fires with its tail.

Joulujakso 2019

CHRISTMAS EPISODE 2019

Niille jotka tietää.
For those in the know.

Eli ”Olisi sittenkin varmaan pitänyt kääntyä vasemmalle sen varastokomeron jälkeen”.
Or, ”I guess I should have turned left after that storage room after all”.

Doctor Who by BBC
Fantastic Beasts by J.K.Rowling

Bulldoggimammuttipanda

BULLDOG-MAMMOTH-PANDA

Eläinyhdistelmähaasteet jatkuvat! Edellisen eläinyhdistelmän, pekarileikerin jälkimainingeissa nimimerkki Nasuhorn ehdotti Lumihevosen blogissa, että seuraavat yhdisteltävät eläimet voisivat olla panda, mammutti ja bulldoggi. Kuten ennenkin, Lumihevonen ja minä teimme omat tulkintamme aiheesta. Lumpparin eläinyhdistelmä löytyy täältä.
Animal mash-up challenges continue! After the previous animal mash-up, the peccaryliger, the username Nasuhorn suggested in Snowhorse’s blog that the next animals to mash up could be panda, mammoth and bulldog. Like before, Snowhorse and I made our own interpretations of this animal. Snowy’s animal can be found here.

Tuumasta toimeen siis! Aloitin tapani mukaan tutustumalla kuhunkin eläimeen erikseen ja etsimällä niiden piirteistä niitä, jotka halusin tuoda lopulliseen otukseen.
Straight to business! I started off as usual by getting to know each animal and looking for the characteristics I wanted to take into my final creature.

Sitten tein muutamia suunnitelmia yhdistellystä olennosta. Alun perin siinä oli enimmäkseen bulldoggia, ja panda ja mammutti olivat lähinnä mausteina. Prosessin aikana panda alkoi kuitenkin dominoida suunnittelua, joten otuksesta tuli lopulta enemmän panda kuin bulldoggi.
After that I made some sketches for the mashed-up animal. At first it was mostly a bulldog with panda and mammoth merely spicing it up. During the process, however, the panda started to dominate my plans so in the end the creature is more panda than bulldog.

Ja tällainen siitä lopulta tuli! Otuksesta tuli lopulta bulldigginpäinen, syöksyhampainen ja pitkäturkkinen panda. Milestäni aika symppis otus. Tämä oli myös huomattavasti kiinnostavampi ja hauskempi otus suunnitella kuin pekarileikeri – kiitos siis ehdottajalle tästä eläinkombosta!
And this is how it turned out. In the end this creature is a bulldog-headed, tusked and long-furred panda. I find it rather sympathetic. This was also much more interesting and fun animal to create than the peccaryliger – so thanks for suggesting this animal combo!

Mitä seuraavaksi? Jätä ehdotuksesi sekoitettaviksi eläimiksi (kolme eläintä) kommentteihin! Minä ja Lumihevonen teemme mieluusti lisää tulkintoja! 🙂
What next? Leave your suggesrtion of three animals to mix in the comments! Snowhorse and I’d be happy to take this challenge again! 🙂

Fantasiaa kääntäen

FANTASY, REVERSED

Eräillä erittäin hyvillä synttärijuhlilla aloimme jutella ”käänteiskentaureista” – siis siitä, miltä näyttäisi otus, joka olisi kuin kentauri, mutta sen ihmisosat olisivat hevosen ja hevososat ihmisen. Ja se sitten johti tähän.
On a really good birthday party we started to talk about ”reversed centaurs” – what would a creature look like if it was like a centaur but its human parts were horse’s and horse parts human’s. And then it led to this.

Varoitus: tissejä. (Joo, varoitus on vasta lopuksi. Miksi? Koska mielestäni piirretyistä tisseistä ei pidä provosoitua.)
Trigger warning: boobs. (Yes, the warning is in the end. Why? Because I don’t find drawn boobs to be anything to warn about.)

Testausta, testausta

TESTING, TESTING

Ostin uutta vesiväripaperia Inktoberia varten. Tässä pari testiuonnosta.
I bought some new watercolor paper for Inktober. Here are a couple of test sketches.

Pidän tästä pienestä omakuvasta, koska siitä tulevat mieleen Quentin Blaken kuvitukset Roald Dahlin kirjoissa.
I like this small self portrait because I makes me think of Quentin Blake’s illustrations in Roald Dahl’s novels.

Vielä yksi aarnikotka.
And one griffin.