Metsä

FOREST

Pikainen metsäpiirros. (Pakko myöntää, että sain innoitukseni työpaikan vessan seinämaalauksista.)
A quick drawing of a forest. (Gotta admit I was inspired by the paintings in the toilets of my work place.)

Toinen kartta

ANOTHER MAP

Tämä kartta esittää leirisaartamme Bengtsåria. Kartta on käytännössä täysin käyttökelpoinen kuvaamaan saaren tärkeimpiä kohteita. Piirsin tämän kauan sitten, loppukesästä 2013, ja haluaisin piirtää uuden – ensinnäkin siksi, että muutamat asiat saarella ovat muuttuneet, eikä tämä kartta ole enää aivan ajan tasalla, ja toisekseen, koska uskon, että osaisin nykyään piirtää paremman (vaikka ei tämäkään mielestäni huono ole). Jos piirrän jossain vaiheessa uuden Benkun kartan, laitan sen tännekin näkyville.

This is a map of our camping island Bangtsår. This map is practically useful as it portrays all the important locations on the island. I drew this one a long time ago, back in late summer 2013, and I’d like to draw a new one – first off, because some things on the island have changed and the map is thus not up-to-date, and secondly because I think I could draw a better one nowadays (though I don’t find this one to be bad either). If I do draw a new map of Bengtsår at some point I’ll post it here too.

Kartta

A MAP

Kaverini pääsi ylioppilaaksi, ja koska hän pitää roolipelaamisesta ja on monta kertaa pyytänyt minua tekemään uuden roolipelin syysleirin pelin jälkeen, tein hänelle lahjaksi oman pelin. Ja koska karttojen piirtäminen on hauskaa, aloitin piirtämällä pelimaailman kartan.

A friend of mine graduated from high school, and since she likes role playing games and has several times asked me to make a new game after the one we played on autumn camp, I made her a game as a present. And bacause drawing maps is fun I started by drawing a map of the game world.

Aika on loppumassa

TIME IS RUNNING OUT

Törmäsin tässä jossain vaiheessa piirustusharjoitukseen, jonka ideana on piirtää sama kuva uudestaan ja uudestaan niin, että joka kerralla käytössä on vähemmän aikaa. Siitä seurasi sitten hauskoja kuvasarjoja katoavista eläimistä. Käytetyt ajat olivat 10 minuuttia, viisi minuuttia, kolme minuuttia, minuutti, 30 sekuntia ja 10 sekuntia.
At some point I found this drawing exercise where you draw the same picture over and over again, each time within less time than before. This led to funny drawing series of deteriorating animals. The times I used were 10 minutes, five minutes, three minutes, one minute, 30 seconds and 10 seconds.

Jos joku arveli otsikon perusteella, että tämä päivitys liittyy ilmastopolitiikkaan, niin tässä heillekin:
If someone thought based on the title that this article was about climate politics, here’s for them:

Ja vielä yksi sanaleikkimuurahainen:
And just one more pun ant:

Kurre

SQUIRREL

Päädyin piirtämään sarjakuvaa erääseen lastenlehteen. Tässä on yksi luonnos toisesta päähenkilöstä, Kurresta.
I ended up drawing a comic for a children’s magazine. Here’s a sketch of one of the main characters, Squirrel.

Persikat ja mansikat

PEACHES AND STRAWBERRIES

Klikkaa isommaksi! / Click to see the picture bigger!

Vedin nuorille syysleirillä pöytäroolipelin, johon ihan kaikki leirillä olleet halusivat osallistua. Porukka piti siksi jakaa kahteen ryhmään, jotka nimesivät itsensä Ryhmä Mansikaksi ja Ryhmä Persikaksi. Yllä on minun tulkintani seikkailun hahmoista, vasemmalla Persikat ja oikealla Mansikat. Kaikki hahmot ovat pelaajiensa itse luomia, ja nämä ovat tosiaan minun tulkintojani, jotka perustuvat pelaajien kuvauksiin ja piirustuksiin hahmoistaan sekä omiin muistikuviini pelistä. Keksin paljon yksityiskohtia kuvaan itse ja osa niistä on varmasti väärin, mutta pelaajat tunnistanevat hahmonsa. Olen edelleen hämmästynyt siitä, kuinka hienoja ja erilaisia hahmoja pelaajat kehittivät, ja oli muuten todella hauska peli. Koska otetaan uusiksi?

On the autumn camp I led a table top role playing game for the youngsters and every single person on the camp wanted to participate. Therefore we had to divide the participants in two groups who named themselves Team Strawberry and Team Peach. Above you can see my interpretation of the characters, Peaches on the left and Strawberries on the right. All characters were created by their players, and these are indeed my interpretations based on descriptions and drawings by the players and my own memories of the game. I came up with many details in the picture and some of them are surely wrong but I think players can identify their characters. I’m still amazed by the awesome and diverse characters the players created, and the game was really much fun. When are we gonna play the second round?

All characters (c) their players