Rakentavampi ratkaisu

A MORE CONSTRUCTIVE SOLUTION
Gaiverruksia224_n
”Look how disgusting those boars are, wallowing in the mud like that!” //
”Actually…” //
”…pigs are very intelligent animals, even more so than dogs. Also, wallowing in mud is extremely important to them…” //
”…as mud takes good care of their skin, repels flies, takes care of mosquito bites and keeps them nice and cool on a hot summer’s day like this.” //
”So I would rather say smart than disgusting.” //
”…oh.”

Vuohia rakastavat naiset

THE WOMEN WHO LOVE GOATS
Gaiverruksia223_n
Jon Ronson: The Men who Stare at Goats. ”–It was apparently determined within Special Forces that it was just about impossible to form an emotional bond with a goat.–” //
”Oh Jore, you silly little pumpkin!” ”Ilona, you’re so cute!” ”I love you too, Irmeli, but please don’t eat my shirt…”

Hauska juttu on se, että luin kyseisen kirjan englanniksi, mutta tuo on teoksen oikea suomenkielinen käännös. Kävin lainaamassa suomenkielisen painoksen kirjastosta vain tuon yhden lauseen takia. Kirja muuten löytyi hyllystä imeltä ”sotataktiikat”. Mitäköhän mahtoi kirjastonhoitaja ajatella, kun kysyin hyllyn sijaintia…

Fun thing is that I read the book in English but this comic has the real Finnish translation. I went to library to borrow the Finnish version just for this one sentence. The book is by the way in the section of ”war tactics”. I wonder what the librarian thought when I asked where it was…

Monni

CATFISH
Gaiverruksia222_n
”Look how big that catfish is, eww yuck!”

Varmaankin kaikki tajuavat, että en a) lyönyt sitä ihmistä tai b) saanut potkuja. Mutta ihan oikeasti, elävien eläinten kutsuminen inhottaviksi, ällöttäviksi tai muutoin kuvottaviksi vain siksi, että ne ovat erikoisia tai erilaisia kuin ihmiset ja söpöpuput saa minut todella vihaiseksi. Varsinkin, jos auktoritäärisessä asemassa oleva aikuinen, kuten vanhempi, sanoo tämän lapselle. Tällä tavallahan sitä kasvatetaan elämää kunnioittamattomia ja luonnosta vieraantuneita ihmisiä! Jokainen elävä olento on hieno ja kaunis sellaisena kuin on, vaikka saattaisi olla erikoinen ja joskus pelottavakin.

I guess everyone realizes that I didn’t a) punch that person or b) get fired. But seriously, calling living animals disgusting, hideous or otherwise gross just because they are strange or different from humans and cute bunnies makes me really angry. Especially if an adult with authority, such as a parent, tells this to a child. This is exactly how people are raised to be disrespectful to living creatures and alienated from nature! Every living thing is wonderful and beautiful just as it is, as strange and sometimes scary it may be.

Sulat

FEATHERS
Gaiverruksia221_n

Miksi en näytä iloiselta poimiessani maasta riikinkukkojen pudottelemia komeita sulkia? Kahdesta syystä. Ensinnäkään, en voi viedä niitä kotiin, koska niistä voi levitä tauteja. Toisekseen siksi, että jotkut eläintarhan asiakkaat silti yrittävät mitä töykeimmillä tavoilla (kuten lahjomalla ja valehtelemalla) saada viedä niitä kotiin, ja minun tehtäväni on sanoa että ei.

Why am I not looking happy when collecting these beautiful peacock feathers? There are two reasons. Firstly, I cannot take them home as they may spread diseases. Secondly, some zoo visitors try using most foul tricks (like bribing and lying) to get to take the feathers, and it is my job to say no.

Elossa

ALIVE

Kesätyöt eläintarhassa tunkevat nyt sarjiksiin seuraavat pari viikkoa.
My summer job in the zoo has inspired my comics for the next couple of weeks.
Gaiverruksia219_n
”Next you get to help with the feeding of the hens…” //
”Here I have mealworms that are the special favorite of the hens.” //
”Eww DISGUSTING! They’re alive!” //
”Well… You’re alive as well and I don’t say it’s disgusting.”

Syntymäpäivä

BIRTHDAY
Gaiverruksia217_n
”Guess what?” //
”My blog Gaiverruksia is three years old today!” //
”There are already more than 300 posts.” //
”And because someone is going to ask anyway…” //
”My personal favorite comics are often the ones with no dialogue, such as Snow Angel or Pocahontas-moments of My Life. And of coruse, the nerdier the better, like A Nerdy Girl’s Wardrobe.” //
”I would also like to hear which of my comics or other posts you have liked the most. So please tell me your favorites through some way of communication! One of the people answering will win a small prize…”