Kuinka sulattaa Kati

HOW TO MELT KATI

”So you’ll be cooking for us in that happening?” ”Yeah.” //
”I want to food to be as good as Kati makes.” ”Who do you think I learned this stuff from?” //
”You guys are so cute that I cry!”

Harjoituslintu

PRACTICE BIRD

Nykyisissä töissäni yksi hommistani on opettaa lintujen tunnistusta. Ja mikäpä parempi tapa oppia linnuista kuin piirtää niitä! Tämän kuvan lintu ei ole mikään tietty lintu, vaan ”harjoituslintu”, jonka avulla opettelimme, mihin asioihin linnuissa kannattaa kiinnittää huomiota. Oikeastaan opiskelijat saivat linnusta kolme versiota: ensin musta-valkoisen taustattoman linnun (huomionarvoisina asioina esimerkiksi töyhtö sekä nokan muoto ja pituus), sitten väritetyn linnun (värit, kuviot, linnun osat joissa usein on värituntomerkkejä) ja lopuksi tämän koko kuvan (jossa on vielä äänet, liikkeet, ympäristö…).
In my current job one of my tasks is teaching how to identify birds. And what better way to learn about birds than drawing them! The bird in this picture is not any particular bird but a ”practice bird” with witch we learned what things to pay attention to in birds. In fact, the students got three versions of this same bird: first a black-and-white one without a background (things to note were, for example, the crest and length and shape of the beak), then the colored bird (colors, patterns, bird body parts that often have good characteristics) and finally this complete picture (with sounds, movements, surroundings…).

Tai, kuten herra Brony huomautti, olennaisin tuntomerkki on se, että tämä lintu osaa kävellä veden päällä…
Or, as Mr Brony pointed out, the most important characteristic of this bird is that it can walk on water…

Lumi suli

This comic is based on a silly Batman song that kids used to sing when I was little, and I hope they still do. However, I don’t think it translates very well so I didn’t even try.

Yleensä ”Mummo huusi ikkunasta ’Batman!'” -kohdan jälkeen lauletaan ”Robin juoksi perässä, tissiliivit selässä”, mutta jätin sen tästä pois. Ensinnäkään se ei olisi oikein sopinut tarinaan tai tälle sivulle, ja toisekseen se ei ole erityisemmin poliittisesti korrekti. Tokikaan koko juttu ei ole poliittisesti korrekti, joten ensimmäinen syy painoi enemmän.

Batman by DC Comics
Laulu: sävel 60-luvun Batman-sarjan teema, sanat trad.

Eräänä päivänä täytin 30

ONE DAY I TURNED 30

Sarjiksen otsikko on viittaus Julian sarjakuvaan, joka on täällä.

”Hello!” ”Hi! How was your training?” //
”It was fine.” ”Oh yes, happy birthday though it was yesterday.” ”Thanks!” //
”Wait a minute… There’s a package of tea and a chocolate bar on my desk, but they weren’t there when I left home.” //
”And a goose? And I know this drawing style!” //
”There are more geese, too!” //
”Have my guide friends been here over the weekend bringing surprises?”


”Wwwhat? There’s a cake with burning candles on the table!” //
”I guess my friends will now jump from behind the couch yelling ’surprise!'” //
”Well, almost.” ”Surprise!” ”Happy birthday!” //
”Thanks, you’re the best.” ”No u.”

Kaakattajien paluu

RETURN OF THE HONK

”?” //
”Geese! My darlings! You’re back, that’s so wonderful!” //
”How was your winter? It’s so nice to see you again, I was missing you already!” //
”Could it just stop?” ”Yeah, that’s kinda embarrassing.” ”Aren’t you just the cutest little creatures…”

Aina valmiina

BE PREPARED

On a trip with students: ”This weather is terrible!” ”Indeed!” //
”I wish I’d taken extra gloves with me!” ”Oh, me too.” ”I don’t want to rub this into anyone’s face, but…” //
”…I did.”

Hiekkakylän kartta

A MAP OF SAND VILLAGE

Piirsin kartan kavereideni kanssa pelaamani roolipelin yhdestä tärkeimmistä tapahtumapaikoista. Nerokkaasti nimetty Hiekkakylä on yksi Punaisen autiomaan pohjoisimmista ja pienimmistä kylistä – ja sankareidemme nykyinen asuinpaikka! Suurin osa Hiekkakylän asukkaista on aavikkohaltioita, mutta asuu kylässä ihmisiä ja keijukin. Siellä, kuten muuallakin pelimaailmassamme, on Möttösen vuokratalli – Möttösten suku tuntuu pyörittävän koko maailman hevosbisnestä. Ja kyllä, kylässä on myös sauna, talvet kun ovat autiomaassa kylmiä. Igor-sepän paja ei enää näytä ihan samalta kuin tässä, se nimittäin räjähti.
I drew a map of one of the most important places in an role playing game I play with my friends. The ingeniously named Sand Village is one of the smallest and northernmost villages of the Red Desert – and the current home of our heroes! Most of Sand Village’s inhabitants are desert elves, but there are some humans, too, and even a fairy. In Sand Village, just like everywhere else in our game world, is a Möttönen Livery Stable – the Möttönen family seems to run the whole horse business in this world. And yes, there’s also a sauna in the village as desert winters are harsh. The blacksmith Igor’s forge doesn’t look exactly as it does here anymore as it was blown up.

Osalle lukijoistani kylä saattaa näyttää tutulta: Sankariakatemian pelaajat nimittäin kävivät täällä Kyynelten laakso -pelissä, ja jopa juttelivat Igor-sepän ja majatalon emännän Ersan kanssa.
Some of my readers may know this place: the Hero Academy players visited the village in The Valley of Tears adventure, and even had a chat with Igor the blacksmith and the tavern’s keeper Ersa.

PS. Oli hieno pelinjohtajahetki, kun leväytin kartan pelaajieni eteen.
PS. It was a great game master moment when I opened this map in front of my players.