Eläinten elokuu – Q

ANIMAL AUGUST – Q

QUEZALCOATL
EE_Q
Quezalcoatl (tai quetzalcoatl) eli sulkakäärme on mayojen ja asteekkien mytologiassa esiintynyt lohikäärmemäinen olento. Erilaisia lohikäärmeitä on esiintynyt taruissa ympäri maailman, Etelä-Amerikasta Eurooppaan ja Kiinaan. Voisiko näin laajalle levinneen tarueläimen taustalla olla jokin todellinen otus? Kyllähän sarvivalaiden syöksyhampaita kaupattiin aikakausia mereen kuolleiden yksisarvisten sarvina, eikä vesinokkaeläintä uskonut oikeaksi otukseksi alun alkujaan kukaan. Joten kuka tietää…

Quezalcoatl (or quetzalcoatl) or the feathered snake is a dragon-like animal from the Mayan and Aztec mythology. Different kinds of dragons have been a part of many stories around the world, from South America to Europe and China. Could there be some real creature behind a mythological animal known worldwide? After all, narwhal tusks were sold as horns of unicorns drowned in the sea for ages, and no one believed that platypus was a real animal at first. So who knows…

Eläinten elokuu – P

ANIMAL AUGUST – P

PORTUGALINSOTALAIVA – PORTUGESE MAN O’ WAR (Physalia physalis)
EE_P
Portugalinsotalaivalla on yksi eläinkunnan erikoisimmista nimistä – mutta erikoinen on itse otuskin! Portugalinsotalaiva ei nimittäin ole yksi eläin, vaan monesta yhteistyötä tekevästä eliöstä muodostuva kokonaisuus. Osa toimii pyyntilonkeroina, jotka pyydystävät pikkukaloja ruoaksi, toiset käsittelevät ravinnon, ja yksi kelluttaa koko komeutta. Myrskyn iskiessä tämä hauras eläin vajoaa pinnan alle suojaan aalloilta. Mutta jos otus hajoaa, ei hätää: osista kasvaa uusia portugalinsotalaivoja.

Portugese man o’war has one of the weirdest names in animal kingdom – but the creature itself is quite curious, too! Portugese man o’ war is not one animal but it consists of several cooperating individuals. Some work as praying tentacles that catch small fish to eat, others digest the food, and one keeps the whole gang above water. If a storm hits, this fragile animal sinks underwater to escape the waves. But in case the creature breaks in peaces, no need to worry: new Portugese men o’wars will grow from the pieces.

Eläinten elokuu – O

ANIMAL AUGUST – O

OKAPI – OKAPI (Okapia jonstoni)
EE_O
Keski-Afrikassa elävä okapi on kirahvin metsissä asuva sukulainen, joka ”löydettiin” vasta vuonna 1901. Paikalliset olivat toki tienneet eläimen olemassaolosta aiemminkin. Okapilla on 45 cm pitkä sinimusta kieli, jota se käyttää kasvinosien vetämiseen suuhunsa. Pitkällä kielellään tämä kaunis eläin yltää puhdistamaan myös silmänsä ja korvansa!

Okapi is giraffe’s forest-dwelling relative living in Middle Africa. It was only found on 1901 though local people of course knew of it before this. Okapi has a 45 cm (18 inches) long blueish black tongue that it uses to pull leaves into its mouth. With its long tongue this beautiful animal can also clean its eyes and ears!

Eläinten elokuu – N

ANIMAL AUGUST – N

NELISILMÄKALA – FOUR-EYED FISH (Anableps anableps)
EE_N
Nelisilmäkalalla ei ole neljää silmää, vaan kaksi, kuten muillakin kaloilla. Mistä sen nimi sitten tulee? Nelisilmäkalan silmät ovat jakautuneet kahteen rakenteellisesti erilaiseen osaan. Kala ui aivan veden pinnassa niin, että silmän ilmassa näkemiseen sopeutunut yläosa on vedenpinnan yläpuolella, ja vedessä näkevä alaosa on vedenpinnan alla. Näin nelisilmäkala näkee yhtä aikaa sekä vedestä että vedenpinnan yläpuolelta uhkaavat viholliset.

Four-eyed fish doesn’t have four eyes but two like all other fish. Why is it called that, then? Four-eyed fish’s eyes are divided into two anatomically different parts. The fish swims right under the surface of water so that the upper part of the eye, adapted to seeing in air, is above water, and the lower part, adapted to seeing in water, is underwater. This way a four-eyed fish can see all the dangers lurking both under and over water.

Eläinten elokuu – M

ANIMAL AUGUST – M

MERISAUKKO – SEA OTTER (Enhydra lutris)
EE_M
Merisaukkojen suosikkiruokaa ovat merisiilit. Saukko rikkoo merisiilin kovat kuoren lyömällä sitä vatsansa päällä pitämäänsä kiveen, joka toimii kuin alasin. Oikein hyviä työkalukiviä ei kuitenkaan löydy ihan helposti. Onneksi merisaukko voi pitää hyvää kiveä helposti mukanaan. Merisaukon löysä nahka muodostaa nimittäin taskun otuksen etukäpälien alla, ja siinä suosikkikivi kulkee mukavasti mukana.

Sea otter’s favorite food is sea urchins. The otter breaks sea urchins’ hard shell by hitting it against an anvil-like rock it keeps on its belly. Good tool rocks are not easy to find, however. Luckily a sea otter can easilly carry a good rock with it. Sea otter’s loose skin forms a pouch under it front paws, and an otter’s favorite rock is easily carried around in it.

Eläinten elokuu – L

ANIMAL AUGUST – L

LAISKIAISET – SLOTHS
EE_L
Sanotaan, ettei vierivä kivi sammaloidu. Laiskiaiset ovat kuitenkin niin verkkaisia liikkeissään, että ne alkavat kasvaa sammalta ja levää. Lisäksi niiden turkkiin muuttaa koko joukko pieniä selkärangattomia, joten laiskiainen on kuin (hyvin hitaasti) liikkuva ekosysteemi. Levistä ja sammalesta on sille kuitenkin hyötyä: ne värjäävät sen vihertäväksi ja näin piilottavat sen saalistajilta. Tässä kuvassa on sierainlaiskiainen (Choloepus hoffmanni).

They say that a rolling stone gathers no moss. Sloths, however, are so slow, that there is moss and algae growing in their fur. Small invertebrates also move to libe in a slotht’s fur, so a sloth is like a (very slowly) moving ecosystem. Algae and moss are still beneficial to sloths: they color it green and keep it hidden from predators. In this picture you see a Hoffmann’s two-toed sloth (Choloepus hoffmanni).

Eläinten elokuu – K

ANIMAL AUGUST – K

KIIVI – KIWI (Apteryx sp.)
EE_K
Kiivi on Uudessa-Seelannissa asuva, noin kanankokoinen lentokyvytön lintu. Se painaa pari kiloa. Kiivin muna voi kuitenkin painaa jopa 450 grammaa eli neljänneksen itse linnun painosta! Kiivi muniikin kokoonsa nähden suurempia munia kuin mikään muu eläin. Ennen munintaa naaras ei pysty pariin päivään edes syömään, ja sen kävely on hyvin hankalaa. Mahtaa olla naaraalla onnellinen olo, kun se voi jättää munan koiraan huolehdittavaksi munittuaan. Kuvassa eteläsaarenruskokiivi (Apteryx australis).

Kiwi is a flightless bird about the size of a hen living in New Zealand. It weights a couple of kilograms. Kiwi’s egg, however, can weight up to 450 grams which is a quarter of the bird’s weight! Kiwi’s eggs are indeed larger compared to its size than on any other animal. For a couple of days before laying the egg the female can’t even eat and walking is very difficult. She must feel releaved when the male takes care of the egg after laying. In this picture you see a southern brown kiwi (Apteryx australis).

Eläinten elokuu – J

ANIMAL AUGUST – J

JÄTTILÄISKALMARI – GIANT SQUID (Architeuthis dux)
EE_J
Jättiläiskalmarit ovat kolossikalmareiden ohella maailman suurimpia selkärangattomia eläimiä. Nämä syvien merien asukit voivat kasvaa pyyntilonkeroineen jopa 13 metrin pituisiksi. Näillä jättiläisillä on myös maailman suurimmat silmät: niiden halkaisija on noin 30 cm! Jättiläiskalmarit ovat maailman nopeimmin kasvavia olentoja. Kuoriutuessaan ne ovat vain muutaman millimetrin pituisia ja ne saavuttavat valtavan kokonsa noin viidessä vuodessa. Kauempaa nämä jätit eivät eläkään.

Giant squids and colossal squids are the largest invertebrates in the world. With their tentacles these deep sea creatures can grow to be 13 meters in lenght. These giants also have the largest eyes in the world – their diameter is approximately 30 cm! Giant squids are the fastest growing animals in the world. When they hatch they’re only a couple of millimeters long and they reach their huge size only in about five years. These giants don’t live longer than that.

Eläinten elokuu – I

ANIMAL AUGUST – I

ISOMUURAHAISKARHU – GIANT ANTEATER (Myrmecophaga tridactyla)
EE_I
Isomuurahaiskarhu (joka ei ole mitään sukua karhuille) syö nimensä mukaisesti vain muurahaisia ja termiittejä. Se onkin täydellisesti sopeutunut tähän erikoiseen ruokavalioonsa. Sen etujalkojen suuret kynnet, joilla se repii auki muurahais- ja termiittipesiä, eivät kulu, sillä eläin kävelee rystysillään. Muurahaiset tarttuvat muurahaiskarhun pitkään, tahmeaan kieleen, jolla se vetää ne sisään pikkuisesta suustaan. Muurahaiskarhuilla ei ole hampaita, mutta ei hätää – muurahaiset tulevat jauhetuiksi sen vatsassa.

The giant ant eater eats only and termites like its name suggests. It is perfectly adapted to its curious diet. Ant eater uses its big claws to tear open ant and termite nests, and they don’t wear because the animal walks on its knuckles. Ants get stuck in the ant eater’s long, sticky tongue with which it pulls them into its tiny mouth. Ant eaters don’t have teeth, but not to worry – the ants are minced in its stomach.

Eläinten elokuu – H

ANIMAL AUGUST – H

HIETADOLLARIT – SAND DOLLARS (Clypeastroidea)
EE_H
Hietadollarit kuuluvat samaan piikkinahkaisten ryhmään kuin meritähdet ja merisiilitkin, jotka ovat säteittäissymmetrisiä eläimiä – niillä ei siis ole etu- tai takapäätä. Kaikki maailman eläimet polveutuvat alkeellisista säteittäissymmetrisistä eläimistä. Meritähtien ja merisiilien esi-isät ovat kuitenkin olleet kaksikylkisiä, joten nykyiset meritähdet ja merisiilit ovat sekundäärisesti säteittäissymmetrisiä. Hietadollarit ovat kehittyneet sekundäärisesti säteittäissymmetrisistä eläimistä ja alkaneet jälleen kehittää itselleen etu- ja takapäätä – ne ovat siis sekundäärisesti kaksikylkisiä! Vaikka evoluutio ei ”tähtää” mihinkään eikä se voi kulkea taaksepäin, se tuntuu välillä sahaavan paikoillaan!

Sand dollars belong to the same group of Echinoderms as star fish and sea urchins that are radially symmetric animals – this means that they don’t have a front side or a back side. All animals descent from radially symmetric animals. The ancestors of star fish and sea urchins were bilaterally symmetric, so the present-day starfish and sea urchins are secondarily radially symmetric. Sand dollars stem from secondarily radially symmetric animals and they have started to develop themselves a front and a back again – hence they are secondarily bilaterally symmetric! Even though evolution is not ”going” anywhere and cannot go backwards, it sometimes feels undecided!