Aavikon ratsastaja, ainakin melkein

THE TRAIL DRIVER, AT LEAST ALMOST

Hiljattain siivotessani löysin kaapista Zane Greyn lännenromaanin Aavikon ratsastaja. Sen sivuilta oli jännittäviä piirroksia. Koska minulla ei ole aavistustakaan, miten tämä kirja on minulle päätynyt, en tiedä, kenen taidetta nämä piirrokset ovat. Mielestani ne olivat niin mainioita – varsinkin tuo painonnostaja – että ne ansaitsevat hieman julkisuutta. Nostan siis stetsoniani tälle tuntemattomalle taiteilijalle!
Recently, when I was cleaning up, I found a copy of Zane Grey’s western novel The Trail Driver from my closet. There were some interesting drawings on the pages. Since I have no idea how this book has ended up to me I don’t know who has made these drawings. However, I found them so brilliant – especially that weightlifter – that they deserve some fave. So I’ll take my Stetson off for this unknown artist!

Myös hieno Winchester-kivääri:
Also a fine Winchester rifle:

Roskisnaakka

TRASH BIN JACKDAW

Tapahtui samana päivänä kuin edellisen sarjakuvan hanhioperaatio.
This happened on the same day as the goose operation in the previous comic.

”I’ve got other things to do than save birds!” ”That’s what you think…”

Hanhivastaavan paluu

RETURN OF THE GOOSE PERSON

”It’s so nice to be a zoo guide again after being the goose person.” //
”That goose has clearly hurt its leg!” //
”Do I really have to take it to the wildlife hospital now? How would I even transport it? It won’t stay in the back of my bike!” //
”But I can’t call myself the goose person if I don’t at least try!” //
”Could I have a cardboard box, please?” ”Sure!” //
”Can you help me to catch a wounded goose?” ”Uhh… okay.”


”Thanks for helping. I will take the goose to the wildlife hospital at the zoo.” ”Good to know.” //
”Hi again!” ”What is it now? And why are you not in the zoo uniform?” //
”Unfortunately the goose’s leg was broken and it had no hope of getting better and becoming a wild goose again so it had to be put down. But it’s better this way – no predator would have taken it from the concrete jungle.”

Satuseikkailukuvitus

FAIRY TALE ADVENTURE ILLUSTRATION

Kirjaston skannerin kanssa kokemani takaiskun takia ette saa tänään sarjakuvaa, vaikka tarkoitus oli. Siispä arkistojen kätköistä tilaustyönä tekemäni kuvituskuva viime keväältä. Tämä liittyi johonkin Luonto-Liiton satuseikkailujuttuun, jossa seikkailee pieni papukaija ja ”Robin Hood -tyylinen” kettu.
Due to a setback I had with the library’s scanner you won’t get comics today even though I so intended. So you’ll get this commissioned illustration from last spring. This was about some Nature League’s fairy tale adventure featuring a small parrot and a ”Robin Hood like” fox.

Myskikommakko

MUSK FROYOTE

Törmäsin hiljattain hauskaan piirustushaasteeseen. Siinä arvotaan kolme satunnaista eläintä, joiden piirteitä yhdistelemällä luodaan uusi otus. Saamani eläimet olivat kojootti, sammakko ja myskikauris. Ja tällainen olento siitä sitten tuli.
Recently I found a fun drawing challenge. First you generate three random animals, and then combine their features into a new creature. The animals I got were coyote, frog and musk deer. And this is how it turned out.

Kadonneiden kuukausi loppuu

THE END OF MONTH OF THE LOST

”Animal species go extinct every day.” //
”Now more often than they naturally would, and faster and faster. Due to human actions animals lose their habitats, suffer from poisons and are hunted for.” //
”But we can still do something about it. We can favor responsively produced products, consume less… donate money to organisations who help endangered species in their natural habitats and fight poaching… We can find out about things.” //
”About all the great species that are and have been.” //
”Every single species is going to go extinct one day. It is inevitable.” //
”But we can act in a way that prevents it from happening too soon to too many. And everyone can help.”

Haluatko auttaa uhanalaisia eläimiä? Osta jokin Kadonneiden kuukauden alkuperäisistä maalauksista haluamallasi summalla. Lahjoitan kaikki saamani rahat Wild Cats Conservation Alliancelle amurintiikerin ja amurinleopardin suojeluun.
Do you want to help endangered animals? Buy one of the original paintings from Month of the Lost and pay what you want for it. I’ll donate all that money to Wild Cats Conservation Alliance that conserves Amur tigers and Amur Leopards.

Huom! Jos joskus saat tilaisuuden silittää leijonaa tai apinaa maksusta, älä tee niin. Nämä eläimet on otettu pentuina emoiltaan, ja isoja kissoja usein huumataan, jotta ne pysyvät rauhallisina. Aikuisiksi kasvettuaan eläimet tapetaan tai hylätään. Villieläinten paijailu ei ole luonnonsuojelua vaan rikos tai vähintään kovasti epäeettistä. Älä siis tue tällaista toimintaa vaan ilmoita siitä viranomaisille. (Itse halailen leijonaa ja keisaritamariinia viimeisessä kuvassa, koska tämä on sarjakuva, eivätkä kuvan eläimet siis kärsi siitä.)
Note! If you ever get the chance to pet a lion or a monkey for some change, please don’t do it. These animals have been taken from their mothers as cubs, and big cats are often drugged to keep them calm. When these animals grow up they are killed or abandoned. Petting wild animals is not conservation but a crime or at least highly unethical. So please don’t support this kind of action but inform the authorities. (In the last panel I hug a lion and an emperor tamarin because this is a comic and hence the animals in the drawing don’t suffer from it.)

Kadonneiden kuukausi: Ö

MONTH OF THE LOST: Ö

Ö: TAKAISIN LUONTOON – BACK TO THE WILD

Mongolianvillihevonen: katosi luonnosta 1968, palautettiin 1992
Visentti: katosi luonnosta 1921, palautettiin 1952
Kaliforniankondori: katosi luonnosta 1987, palautettiin 1991

Mongolian wild horse: went extinct in the wild in 1968, reintroduced in 1992
Wisent or European bison: went extinct in the wild in 1921, reintroduced in 1952
Californian condor: went extinct in the wild in 1987, reintroduced in 1991


Mongolianvillihevonen, visentti ja kaliforniankondori olisivat kuolleet sukupuuttoon ilman tarhausta, ahkeraa suojelutyötä ja luontoonpalautusohjelmia. Mongolianvillihevosia ja visenttejä oli eläintarhoissa jo lajien kuollessa sukupuuttoon luonnosta, ja tarhojen yhteistyön ansiosta kanta saatiin kasvuun, ja nykyään lajit on palautettu luontoon. Kaliforniankondori taas oli äärimmäisen uhanalainen salaetsästyksen ja ympäristömyrkkyjen takia. Vuonna 1987 viimeiset 22 luonnonvaraista lintua otettiin kiinni, jotta eläimiä voitaisiin kasvattaa tarhaoloissa. Nyt kaliforniankondoreitakin näkee taas luonnossa. Moni muukin laji, kuten mustajalkahilleri, valkobeisa ja havajinhanhi on kadonnut luonnosta, mutta laji on saatu pelastetettua eläintarhoissa ja palautettua luonnollisille elinpaikoilleen, minne nämä eläimet ilman muuta kuuluvatkin.

The Mongolian wild horse, wisent and the Californian condor would have died out without zoos, hard conservation efforts and reintroduction to the wild. There were Mongolian wild horses and wisents in zoos already before the wild populations went extinct. Thanks to cooperation between zoos the captive population grew and now there species have been reintroduced to the wild. The Californian condor, on the other hand, was critically endangered due to poaching and pollution. In 1987 the last 22 birds were captured so that they could be breed in captivity. Nowadays the Californian condor, too, lives in the wild again. Many other species, like black-footed ferret, Arabian oryx and Hawaiian goose have gone extinct from the wild but have been saved in zoos and are now returned to their natural habitats where these animals of course belong to.

Kadonneiden kuukausi: Ä

MONTH OF THE LOST: Ä

Ä: VIELÄ ON MAHDOLLISUUS – THERE’S STILL A CHANCE

Milu eli davidinhirvi: katosi luonnosta 1939
Pere David’s deer or milu: extinct in the wild since 1939

Milu on erikoinen hirvieläin, joka näyttää aasin, poron ja hattunaulakon risteytykseltä. Laji eli Kiinassa, mistä se katosi tulvien ja metsästyksen takia sukupuuttoon vuonna 1939. Onneksi muutamia yksilöitä eli eurooppalaisissa eläintarhoissa. Lajia alettiin kasvattaa tarhaoloissa, ja nykyään maailmassa on noin 2000 milua. Tällä hetkellä laji luokitellaan luonnosta hävinneeksi, mutta kenties kerran tämä eläin palaa taas luonossa elävien kirjoihin.

Père David’s deer is a peculiar deer species that looks like a mix of donkey, reindeer and hat rack. It lived in China until it died out in 1939 due to floods and hunting. Luckily, there were some individuals in zoos in Europe. The zoos started to breed the deer, and now there are approximately 2000 Père David’s deer in the world. At the moment, the species is considered to be extinct in the wild but maybe one day it can be returned to live in its natural habitat.

Kadonneiden kuukausi: Å

MONTH OF THE LOST: Å

Å: KADONNEET JA LÖYDETYT – LOST AND FOUND

Latimeria: luultiin kuolleen sukupuuttoon 65 miljoonaa vuotta sitten, elävä yksilö löydettiin 1938
Coelacanth: was thought to have gone extinct 65 million years ago, a living individual was found in 1938

Latimeria on varsieväkala, eräänlainen maalla elävien selkärankaisten esimuoto. Se tunnettiin miljoonien vuosien ikäisistä fossiileista. Tutkijoiden hämmästys oli suuri, kun elävä latimeria löydettiin Intian valtamerestä vuonna 1938. Nykyään latimeria luokitellaan äärimmäisen uhanalaiseksi. Muutamia muitakin lajeja on siirretty vuosien varrella takaisin elävien kirjoihin. Esimerkiksi harjaskekon luultiin kadonneen, mutta vuonna 1994 löydettiin eläviä yksilöitä Uudesta-Kaledoniasta. Laji on luokiteltu vaarantuneeksi, joten sen suojelu on tarpeen, jottei laji katoa lopullisesti.

Coelacanth is a lobe-finned fish, sort of an ancestor to land-dwelling vertebrates. It was known from millions of years old fossils. Scientists were greatly surprised when a living individual was found from Indian Ocean in 1938. Nowadays Coelacanths are considered to be critically endangered. There are other species, too, that have been transferred back to the books of living over the years. For example, crested gecko was thought to be extinct until live individuals were found from New Caledonia in 1994. Crested gecko is considered to be a vulnerable species, and conservation actions are needed to prevent the species from dying out for good.

Kadonneiden kuukausi: Z

MONTH OF THE LOST: Z

ZYGORHIZA

Kuoli sukupuuttoon 37 miljoonaa vuotta sitten
Went extinct 37 million years ago

Zygorhiza oli alkukantainen valas. Sillä oli ilmeisesti surkastuneet takajalat, eivätkä sen eturaajat olleet vielä kehittyneet samanlaisiksi eväiksi kuin nykyisillä valailla. Ulkonäöstään huolimatta valaat eivät ole sukua hylkeille tai sireenieläimille, vaan ne ovat kehittyneet sorkkaeläimistä. Niiden lähmpiä eläviä sukulaisia ovat virtahevot.

Zygorhiza was a primitive whale. It apparently had abortive hind legs and its front limbs were not yet developed into the same kind of fins as in modern whales. Despite of their appearance whales are not related to seals or sirenians but they have evolved from hoofed mammals. Their closest living relatives are hippos.